scheut in de wereld

Scheut in de wereld 

 

Scheut is een internationaal instituut van religieuze missionarissen. De officiële naam van Scheut is: Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria. In het Latijn is dat "Congregatio Immaculati Cordis Mariae" en dikwijls worden alleen de beginletters ervan, namelijk C.I.C.M., gebruikt. In sommige landen zijn we vooral onder die naam gekend.

 

Op 1 januari 2022 telde de groep 761 leden, afkomstig uit verschillende landen en continenten. Ze zijn nu verspreid over 21 landen in vier continenten:

 • In Afrika werken ze in de landen Kameroen, Kongo, Senegal, Zambia en Malawia.
 • In Amerika vindt men hen in Brazilië, Dominicaanse Republiek, Guatemala, Haïti, Mexico, Verenigde Staten.
 •  In Azië in de Filippijnen, Hong Kong, Indonesië, Japan, Mongolië, Taiwan, Singapore.
 • In Europa in België, Nederland, Italië.

In elke Provincie is er een Provinciaal Bestuur dat de plaatselijke problemen bestudeert en de nodige beslissingen neemt. Plaatselijk proberen de Scheutisten een overeenkomst te sluiten met de lokale kerkleiders om een bepaalde taak gedurende een bepaalde tijd op zich te nemen.

Ook in de landen waar Scheut werkzaam is hebben vele jonge mensen zich geroepen gevoeld om zich in te zetten voor een missionaire taak en zich aangesloten bij de Congregatie. Zij krijgen, na enkele jaren vorming, hun eerste opdracht en worden door ons Algemeen Bestuur in Rome naar een van de missieprovincies gestuurd.

 

 

Het Algemeen Bestuurmembri governo generale

Het Algemeen Bestuur van Scheut is gevestigd in Rome. Het wordt verkozen door het Algemeen Kapittel dat om de zes jaar bijeenkomt. Dit Algemeen Kapittel bezit het hoogste gezag in de Congregatie. Het Algemeen Kapittel is samengesteld uit het uittredend Algemeen Bestuur, de Algemeen Secretaris, de Algemeen Econoom, de Provinciale Oversten en door de confraters gekozen afgevaardigden. 

Het huidig Algemeen Bestuur is samengesteld uit de Algemeen Overste Charles Phukuta Khonde (C.I.C.M.-US) en zijn raadsleden Vicaris-Generaal Adorable Castillo (C.I.C.M.-RP), Jef Matton (C.I.C.M.-BNL), Jean-Gracia Etienne(C.I.C.M.-ACO) en Sylvester Asa (C.I.C.M.-IND). Het Algemeen Bestuur wordt bijgestaan door de Algemeen Econoom, de Algemeen Secretaris en een aantal gespecialiseerde commissies.

 

 

v.l.n.r.: P. Sylvester Asa, P. Castillo, P. Phukuta Khonde, P. Matton, P. Etienne 

 

 

Pastorale en categoriale engagementen

Elke confrater werkt in het kader van een missionair project in zijn Provincie om er de boodschap van liefde van God uit te dragen. Zoals Mattheüs 21,14 het zegt: “Dan kunnen zij het goede zien dat gij doet en zullen ze uw Vader die in de hemel is verheerlijken.” 

Zo zijn de Scheutisten actief in bv.:

 • Parochiewerk waar ze de mensen helpen in hun geestelijke en dikwijls ook materiële noden met gemeenschapsvieringen, sacramenten, gezinspastoraal, Bijbelstudie, e.a. 
 • Alfabetisering en bewustmaking zoals bv. in Kongo, Senegal, Brazilië etc.
 • Landbouwprojecten, projecten voor de verbetering van de infrastructuur en allerhande andere ontwikkelingsprojecten
 • Onderwijs via lagere en middelbare scholen en universiteiten, de uitgave van tijdschriften en schoolboeken, de vorming van leerkrachten
 • Zorg voor straatkinderen of gehandicapten.
 • Cursussen antropologie of godsdienstwetenschappen,
 • Werken voor marginalen, uitgestotenen en vreemdelingen,
 • Inzet voor rechtvaardigheid en vrede,
 • Inzet voor interreligieus dialoog
 • Aanwezigheid als aalmoezenier in hospitalen, rusthuizen of gevangenissen, ...

 Voor andere websites van Scheut, zie onderstaande links:

http://missionhurst.org/index.php/aboutus/

http://www.catholicnews.sg/index.php?option=com_content&view=article&id=1067%3Acongregation-of-the-immaculate-heart-of-mary-cicm-up-close-and-personal&catid=130%3Amay-2006&Itemid=79

http://bumbanotredame.blogspot.be/

http://www.texas.net/~square1/vocation/cicm.html

http://www.cicmjpic.org

http://www.cicm-mission.org