De geschiedenis van het Missiehuis van Scheut in Schilde

 DSC 1379

 

VAN SANATORIUM NAAR MISSIEHUIS

Het Missiehuis van Schilde heeft een lange geschiedenis die een periode van meer dan honderd jaar overspant. Het begon als een sanatorium voor zieke confraters. Zoals de Constituties van de Congregatie vragen heeft Scheut steeds zijn zieke en oudere confraters met goede zorgen omringd.

1910 Koop van een perceel in de KempenDSC 1367

Toen het aantal leden van de Congregatie nog niet zo groot was en de meeste leden in de missies verbleven werden de zieke en oudere confraters opgevangen en verzorgd in het “moederhuis” van Scheut te Anderlecht. Zodra hun aantal groter werd moest er gezocht worden naar een andere en meer geschikte plaats. Dus werd er uitgekeken naar een bosrijke omgeving in de Kempen met veel bomen en gezonde lucht vooral voor de lijders aan tuberculose. De gelegenheid deed zich voor op 6 september 1910. In een openbare verkoop kon de Congregatie een groot perceel met weiden en bossen kopen in Schilde voor de som van 1200 frank.

 

Lees meer...

 

 

Een zeldzame gebeurtenis in Scheut AnderlechtIMG 0776 hernieuwing 2

 

Het is vele jaren geleden dat er in één van onze huizen van Scheut in België of Nederland nog een geloften hernieuwing heeft plaats gevonden. Een tragisch voorval heeft daar nu voor gezorgd.

Onze jonge Kameroense confrater Yaga Firmin vertrok na zijn theologische studies in 2017 naar Haïti. Op 21 juni van dit jaar ging hij, als econoom van zijn gemeenschap, geld afhalen op de bank. Toen hij de poort van het domein van de Scheutisten wou binnen rijden, werd hij aangevallen door twee bandieten die hem van zijn geld beroofden en hem daarbij twee kogels door de benen schoten. Firmin bloedde fel en werd ijlings naar het ziekenhuis vervoerd voor de eerste zorgen. Omdat de medische zorgen in Haïti niet optimaal zijn, werd hij in juli naar België overgebracht. Hier is beslist dat hij een heelkundige operatie moet ondergaan. Hij zal zeker nog een aantal maanden in België moeten verblijven.

JEZUS ACHTERNA

Ondertussen moest hij nog zijn geloften voor een jaar hernieuwen. Volgend jaar zal hij dan hopelijk zijn eeuwige geloften kunnen uitspreken. Omdat de tijd voor de hernieuwing gekomen was en onze algemene Overste Charles Phukuta in het land was, werd besloten dat Firmin zijn geloften zou afleggen in de handen van Pater Generaal. Dit gebeurde tijdens de ochtend eucharistie op vrijdag 30 augustus in onze kapel van Scheut Anderlecht. De viering was goed voorbereid en aangepaste liederen en mooie teksten maakten er een mooi betekenisvol gebeuren van.

's Avonds maakten we een grote kring rond Firmin en onze muzikaal aangelegde confraters vrolijkten de verbroedering op met frisse liederen, begeleid met gitaar en mondharmonica. Firmin was heel dankbaar en wij, de oudere garde, waren fier dat we een jonge veelbelovende confrater konden steunen in zijn verlangen zich volledig aan de Heer te geven.

Omwille van een tragisch voorval - met hopelijk een goede afloop - zijn we kunnen aanwezig zijn op een gebeurtenis die zeldzaam is geworden in België.

Frans Van Humbeeck

 

 

 

Afscheid van Kessel-LoKessel Lo kopie


Rond 30 juni van dit jaar verlaat Scheut, na 65 jaar aanwezigheid, het huis en het domein van Kessel-Lo. En, zoals dikwijls gebeurt in kloostermiddens, heeft ook dit huis verschillende bestemmingen gekend.

Studiehuis, 1954-1963

Kort na W.O.II kocht Scheut een domein van 8 hectare, toebehorende aan de familie Davidts en gelegen in de ‘Lo-bergen’ iets ten oosten van Leuven. Advocaat Paul Davidts bezat er een landhuis, of bungalow, te midden van een jachtgebied en bood nu het geheel te koop aan. Omwille van de ‘roepingen-boom’ tijdens de naoorlogse periode zocht het Algemeen Bestuur van onze congregatie een geschikte plaats om de al bestaande studiehuizen in Scheut en Leuven zoveel mogelijk te ontlasten. En hun oog viel op de Lo-bergen, waarschijnlijk mede beïnvloed door het feit dat Mr. Davidts een broer Scheutist had, Jozef, missionaris in Congo.
Tussen dat zoeken van een domein, het indienen van plannen en het wachten op de nodige goedkeuringen, verliepen verschillende jaren. De ingemetselde hoeksteen (“lapis angularis”) vermeldt het jaartal 1953. Het eigenlijke begin van het studiehuis had plaats in september 1954, Frans Peeters als eerste rector.

Lees meer...

UIT HET DAGBOEK VAN DE GEMEENSCHAP VAN DEURNE


Ghislain Toussé, Fábio Teixeira en Thomas Hendrikus vertellen over hun leven.


Maart 2019


15 maart: Sinds een paar weken delen Ghislain en Thomas op vrijdagavond hun passie om met jongeren samen te voetballen. Per toeval is de zaal ook in Deurne gelegen, juist voor het stadium van “The Great Old” Royal Antwerpen. Vandaag was Ghislain er niet bij wegens zijn drukbezette agenda. De broederlijke wedstrijd is toch kunnen doorgaan: een twaalftallig gezelschap, zes tegen zes en ‘sjotten’ maar… Iedereen heeft goed gesport, en zeker lekker gezweet!

16 maart: Vandaag zijn wij zeer hartelijk verwelkomd door de Marokkaanse moslimgemeenschap “Attaqwa” te Deurne voor een lezing over het geloof in het onderwijs, gegeven door Professor Michel Dardenne. Wij hebben geboeid geluisterd naar zijn kennis over de Islam en zijn talrijke ‘rijke’ ervaringen. Over zijn islamitische gedachten vinden we ook veel terug in zijn boek “L’Islam dévoilé”. De uiteenzetting is zeer dynamisch en interactief verlopen: de aanwezigen stelden vele vragen. Deze bijeenkomst werd opgevolgd door een ontmoeting rond ‘duurzame samenwerking voor de vrede in de stad tussen de kerk- en de moslimgemeenschappen in Antwerpen’. Dat was echt een aanmoedigende ontmoeting in een gezellige sfeer. Met lekkere Marokkaanse zoetjes besloten enkele vertegenwoordigers van beide gemeenschappen deze bijeenkomst.

19 maart: We zijn te gast bij onze confrater Ernest Kabongo in zijn werkomgeving op het Kiel. Ons broederlijk avondje is met een groot visbuffet in een Turks restaurant begonnen. Daarna zijn we in een gezellig café in de buurt terechtgekomen waar we - in de geest van broederschap - onze ervaringen in pastorale en sociale engagementen mochten met elkaar delen en zo elkaar ondersteunen.
De eigenaar van het café, een dikke vriend van Ernest, was verbaasd toen hij hoorde dat we met elkaar in het Vlaams spreken. “Ik vroeg me af of jullie met elkaar aan het babbelen zijn in het Engels of in het Frans, maar het klinkt toch als Vlaams in mijn oren” zei hij tegen ons. “Ieder van ons heeft zijn eigen moedertaal, maar hier zijn we allemaal door het Vlaams verenigd he”, antwoordde Ernest glimlachend. En wij met z’n drieën sloten erbij aan door te zeggen: “Als missionarissen van Scheut zijn we altijd ‘opgevoed’ om de taal waarin we leven te spreken, alhoewel dat dit – het Vlaams – zeer moeilijk is.” Die man verliet ons en was dus duidelijk fier op zijn taal. De avond vloog voorbij, maar onze moed en onze liefde voor de missie is onder ons versterkt. Dankjewel Ernest voor jouw warme ontvangst en het mooie gesprek. Tot spoedig bij ons dan!

22 maart: Naar aanleiding van de aanslag in de twee moskeeën in Nieuw-Zeeland ging Thomas, samen met Jan Kint en Ronald Sledsens van het bisdom Antwerpen, naar de solidariteitsactie voor moslims in de Pakistaanse moslimgemeenschap, gevestigd te Van Kerckhovenstraat 87/89. Daarna vertrok hij onmiddellijk naar Edegem waar hij een lezing over Maryam in de Koran gad.

 

 

 

Frans De Ridder 4Chinese priesters, zusters en leken, op vorming in Verbiest Instituut (Leuven), op bezoek in Scheut!

 

Zaterdag 5 augustus 2017.

Reeds voor de aangekondigde tijd 09.00 kwamen ze binnen - 28 in totaal -  in ons gastvrij Missiehuis van Scheut. Onder leiding van Pater Provinciaal Jan Reynebeau en rector Frans Van Humbeeck kwamen heel wat confraters opdagen. Ik verwelkomde hen en gaf een korte inleiding over CICM Missie Instituut. De Eucharistie werd voorgegaan door de nieuwe directeur van de Ferdinand Verbiest Stichting: Francisco Carin (Claretian). Provinciaal Jan Reynebeau drukte zijn dankbaarheid en vreugde uit bij het zien van deze jonge blije mensen. “Het is en eer en en voorrecht. Het vervult ons hier in Belgie met hoop”.

Ik verzorgde de homilie. In ‘t kort: God is! God is aanwezig! God leeft in ons! Wij mensen leven in God! (Le milieu divin)

Ik wees op de uitdaging van het Chinese woord: 悟. Wees waakzaam, alert!

Na de Eucharistie een bezoek aan de fotogalerij en het Chinees Museum. Veel belangstelling en grote interesse! Ongelooflijk en ontroerend hoe sommige priesters en zusters zochten naar de foto's van confraters die 70-80 of meer jaar geleden in hun dorpke “pastoor” waren en er nu vereerd worden als heiligen. In kleine groepjes gingen ze naar de crypte van stichter Theofiel Verbist voor gebed en foto's. Een jonge zuster knielde vroom neer op de bidstoel onder het schilderij van de man dank aan wie 679 Scheutisten in China het geloof kwamen verkondigen. 250 onder hen liggen begraven in het verre Mongolië als zaden voor de oogst.

Alvorens aan tafel te gaan was er een gezellige tijd in de living: confraters in het huis van Scheut “schoten” gewillig bij om iedereen van een pint bier of andere fris drank te voorzien. De copieuze maaltijd werd ten zeerste geapprecieerd.
Terwijl de bus wachtte om hen naar de volgende bestemming te brengen, werden nog veel foto's genomen. Eentje trok mijn speciale aandacht: een jonge zuster klom tot boven op het standbeeld van Theofiel Verbist en gaf hem een hartelijke knuffel: spontane dankbaarheid van de Kerk in China voor het Scheutse charisma: het Evangelie te verkondigen aan haar volk: de eerste liefde van Theofiel Verbist.

Frans De Ridder, cicm

 

 

 

ZOMERBIJEENKOMST KIN & ACO

 

Op donderdag 27 juli jongstleden vond in het Missiehuis van Scheut te Anderlecht in broederlijke en gezellige sfeer de eerste zomerbijeenkomst van dit jaar plaats. 62 Scheutisten kwamen voor deze ontmoetingsdag bij elkaar. Velen van hen werkten jarenlang als missionarissen in Kinshasa, West- of Centraal- Afrika. Anderen leven er nu nog en zijn momenteel op verlof in België. Sommigen hadden elkaar na meer dan veertig jaar voor het eerst weer terug gezien. Er was dus veel te vertellen en bij te praten.

Nieuwe map kopie 

C.I.C.M. ANDERLECHT

 

 

 

Ghislain onze dichter.

Onze confrater Ghislain Toussé heeft de competitie van poëzie bij Linguapolis (Universiteit van Antwerpen) gewonnen.

We zijn fier op je Ghislain. Dikke proficiat !!!

Hieronder de diepe gedachten uit zijn zinvolle en mooie woorden over humor.

 

Ironie lacht de anderen uit,

Hij vernedert hen,

Hij doet gewichtig,

Maar humor lacht zichzelf uit.

 

Humor weet dat het leven niet gemakkelijk is,

Hij probeert dus de last en de stress te verminderen,

Hij wil de levenslucht geven,

Maar ironie maakt het leven bitter.

 

Ironie verblijdt over de verkeerde stap van anderen,

Hij heeft geen medelijden,

Hij is de vriend van verachting,

Maar humor nodigt ons uit om menselijk te zijn.

 

Humor geneest onze wonden,

Hij verdrijft het verdriet van ons hart en op ons gelaat,

Hij is een bron van moed en een soort toevlucht,

Maar ironie brengt duisternis en pijn.

 

Humor is een teken van liefde,

Humor is de metgezel van respect,

Hij is de zoon van nederigheid,

Humor is de vriend van mensen.

 C.I.C.M. Deurne

 

 

 

In het kader van de vastencampagne van Broederlijk Delen vond op 15 maart in het Missiehuis de vertoning van de film Yaaba plaats. 

Wekelijks komt bij ons op woensdagnamiddag de vriendenkring van Scheut-Broeck bij elkaar: een groep mensen op leeftijd die door ontmoeting en gezellig samenzijn de sleur van het dagelijkse leven en de eenzaamheid trotseren.

Woensdag 15 maart jongstleden werd het een bijzondere namiddag. De Nederlandstalige pastorale eenheid van Anderlecht vertoonde de film Yaaba van de Burkinese cineast Idrissa Ouedraogo. Deze keer voegden zich enkele belangstellenden uit andere delen van Anderlecht aan de vertrouwde groep toe. Ook sommige confraters keken mee naar de film, die ons het leven op het platteland en dagelijkse bezigheden van de bewoners schetst. Hoewel de film zich afspeelt in Burkina Faso zijn de onderwerpen, die er te sprake komen universeel: vriendschap, uitsluiting, vooroordelen en vals beschuldigen, geroddel en ruzies, onbevangenheid van kinderen, huwelijksproblemen…

Yaaba betekent grootmoeder in het Mooré, de plaatselijke taal. De film vertelt de vriendschap van de jonge Bila met Sana, een bejaarde vrouw die buiten de dorpsgemeenschap in een hutje moet leven. Allen beschouwen haar als een heks, die ongeluk over het dorp brengt. Bila houdt van haar en noemt haar grootmoeder. Wanneer zijn nichtje Nopoko in een gevecht met andere kinderen gewond raakt en zwaar ziek wordt is het uiteindelijke de kruidendrank, die Yaaba is gaan halen, die de koorts doet zakken en haar leven redt.

Na het vertonen van de film bleven we nog napraten, genietend van een tas koffie en een stuk cake.

Er werd een vrijwillige bijdrage ingezameld voor Burkina Faso, de vastenactie van Broederlijk Delen.

Wilt u meer weten over de vastencampagne van Broederlijk Delen:

http://www.broederlijkdelen.be/nl/campagne-2017-steun-de-boeren-burkina-faso

C.I.C.M. Anderlecht