AEF Acul Samedi

Lager, middelbaar onderwijs voor kinderen; alphabetisatie voor de volwassenen, en bijpassen van de studiekosten voor onbemiddelden.

Labatorio Andrew
02 509 001
 
 

EPEI Terrier Rouge

Lager onderwijs verschaffen en kinderen helpen om middelbaar onderwijs te volgen.

Anaclet Mukendi
02 509 003

 

AUFN P a P

Hulp verlenen aan mensen in grote nood, maar hen ook bijstaan in het verdedigen van hun meest fundamentele rechten en noden.

Hanssens J
02 509 006

 

LIC Pap

Alphabetisatie en informatie in het kreools om zo de waarden van eigen kultuur te leren ontdekken en ontwikkelen.

Hoet Jan
02 509 007

 

FJPS Delmas

Jeugdvorming door sponsoring en sport in Delmas Ha

Hoet Jan
02 509 008

 

FCE PaP

Voortgezette vorming organiseren voor hen die de middelbare school beëindigd hebben om ze te oriënteren naar het hoger onderwijs.

V D Candelaere
02 509 015

 

OVSCI Acul Samedi

Ondersteuning van socio-culturele initiatieven voor kind en gezin in Acul Samedi Ha

De Beleyr J
02 509 018

  

AEP Hinche

Hulp aan het opvoedingsprogramma van Hinche door studietoelagen, tussenkomst in de werkingskosten en voeding van de studenten voor een korte tijd.

VD Broucke ICM
02 509 019

 

Hed P a Pr

Schoolgeld en medische hulp aan arme studenten.

Sr Susy ICM
02 509 021

  

H H D P a P Noodhulp

Noodhulp voor onvoorziene rampen.

Atkin Tim
02 509 026

 

ES & C Mombin Cr

Opvoeding door beoefenen van sport en culturele activiteiten.

Hostens
02 509 028

 

F H I Mombin Cr

Vorming van monitoren voor het onderwijs en andere vormingsactiviteiten in landbouw, veeteelt, sport, aanleren van gemeenschapszin .

Hostens
02 509 029

 

Habitat Mombin Crochu

Hulp bij huizenbouw van armen, schoolgelden voor kinderen.

Anaclet Mukendi
07 509 013