België-Nederland

 

Scheut is opgedeeld in Provincies. Een Provincie valt niet noodzakelijk samen met een land. Sommige Provincies strekken zich uit over meerdere landen. De indeling ervan is vooral historisch gegroeid. De Provincies zijn enerzijds sterk verbonden met het Algemeen Bestuur in Rome maar hebben anderzijds ook een vrij grote autonomie. 

bel ned1

De Provincie België-Nederland is de Provincie met het grootste aantal leden. Ze hebben nagenoeg allemaal het grootste deel van hun leven doorgebracht in andere missielanden. Velen onder hen genieten nu van een welverdiende rust. Anderen echter bieden nog in de mate van het mogelijke hundiensten aan in de verschillende huizen, bij het bestuur van de Provincie, of in de diensten aan de andere provincies van de Congregatie. Anderen zijn ingeschakeld in het pastorale werk in verschillende parochies of als aalmoezenier van hospitalen of rusthuizen en gevangenissen.

Meer dan 2/3de van de BNL-leden verblijven in één van de 9 gemeenschapshuizen van de Provincie. Daarvan liggen er 6 in Vlaanderen, 1 in Brussel, 1 in Wallonië en 1 in Nederland. Ongeveer 1/4de woont waar zij pastoraal actief zijn. 

bel ned2

Het bestuur van de BNL-Provincie is in het Provinciaal huis in Brussel (Anderlecht) gevestigd. De Provinciaal woont er. Elke maandag is er een informatiegesprek met de Viceprovinciaal. Om de maand vergadert hij hier met de 5 andere leden van de Provinciale raad. Ze worden bijgestaan door de Provinciale econoom en de verantwoordelijke van het Provinciale secretariaat (beide zijn leken) met die ze als betrouwbare partners samenwerken. 

Het huis van Scheut te Brussel is eveneens een dienstencentrum voor onze missies. We hebben er de reisdienst (boeken van vluchten, formaliteiten voor visa,...), de MRB (Mutualiteit Religieuzen België), de dienst Scheut-Ontwikkelings-Samenwerking (SOS), de Missieprocuur (opsturen van goederen naar de missies), ...

Een zeer belangrijke activiteit is bovendien het onthaal en logement voor confraters, bezoekers en buitenlandse gasten. 

In het missiehuis bevindt zich ook de crypte van de stichter Theophiel Verbist, het China Museum en de Fotogalerij van alle Scheutisten.

 

Voor de Franstalige website kan u terecht op onderstaande link: www.scheut.org

 

 

Aandachtspunten in het beleid van het Provinciaal Bestuur

MISSIONAIRE AANWEZIGHEID

Aanwezig ‘zijn’ is belangrijker dan ‘doen’. Daarom spreken we eerder van missionaire aanwezigheid i.p.v. missionair project. De verscheidenheid van uitdagingen vandaag enerzijds, en van leeftijd, karakter, gevoeligheden en competentie van een confrater anderzijds, zal een verscheidenheid van missionaire aanwezigheid tot gevolg hebben. Toch opteren we in en buiten de kerk vooral in samenwerkingsverband te werken met bestaande gemeenschapsdiensten.

Drie specifieke uitdagingen interpelleren ons bijzonder:

Ÿ Armoede: materieel, psychisch en sociaal. We willen broer en naaste zijn van de kwetsbare mens.

Ÿ Multiculturaliteit: we willen samenleven bevorderen met respect voor ieders identiteit.

Ÿ Nieuwe vormen van kerk-zijn: we willen samen met gemotiveerde en gevormde leken zoeken naar nieuwe vormen van kerk zijn.

  Een nieuwe multiculturele religieuze gemeenschap van onze drie jonge confraters in Antwerpen zal onze missionaire visie zichtbar moeten maken.

 

WE BLIJVEN MISSIONARIS

Sleur en routine, ouder worden, loslaten en afhankelijk zijn kunnen een dikke laag stof leggen over de laatste jaren van ons leven. Toch willen we missionaris blijven. Hoe doen we dat? We besteden zorgzame aandacht aan elkaar. De arme van weleer is vandaag onze buurman en confrater van de kamer naast mij. We houden bovendien de aandacht levendig voor wat dichtbij en ver in de wereld gebeurt. Ook familie en vrienden mogen erbij horen. We zijn gastvrij. Tenslotte brengen we verleden en heden in de verstilling van ons gebed voor Hem die de grond is van ons bestaan. Ons samen leven, samen delen en samen zorgen voor elkaar kan een profetische getuigenis zijn van een ander manier van samenleven in onze maatschappij.

EENHEID EN BETROKKENHEID TUSSEN ALLE CONFRATERS

Tweehonderd confraters leven in religieuze gemeenschappen. Er is de laatste jaren veel aandacht aan hen besteed, o.a. in de uitbouw van een verzorgingsstructuur. Een vijftigtal confraters leeft apart waarvan een deel nog actief is in pastoraal en sociaal werk. Hun leven en werk speelt zich af buiten onze gemeenschappen, maar binnen onze BNL provincie. Hun engagement moet door de hele Scheut gemeenschap in BNL gedragen en aangemoedigd worden. Die onderlinge betrokkenheid en interesse willen we bevorderen. Communicatie en ontmoetingen zijn daartoe belangrijke middelen.

SAMENWERKING MET LEKEN EN MET VZW SIMEON

Vele taken worden voortaan aan leken toevertrouwd. Het samenwerken met leken, niet enkel als waardevolle helpers, maar als volwaardige partners, vergt een mentaliteitsverandering. We zijn complementair. Autoriteit wordt gedeeld. En dat kan maar lukken op basis van vertrouwen en permanente dialoog. Het uiteindelijke doel is het welzijn en de levenskwaliteit van de mensen die ons zijn toevertrouwd. We werken er samen aan.

Jan Reynebeau, provinciaal