Bidden met het " Onze Vader "Martin

 

Getuigenis van Martin Mvibudulu in Groenhove (september 2016) op het orientatiefeest van het bisdom Brugge, waar het nieuwe pastoraal thema aan alle pastorale medewerkers werd voorgesteld. Een getuigenis aan de hand van een intervieuw rond drie vragen : wat betekent het "Onze Vader" voor mij ? Welke zin spreekt mij het meest aan in dat gebed ? Wanneer bid ik het "Onze Vader" ?

 

 

Betekenis van het "Onze Vader"

Voor mij is bidden met het "Onze Vader" de beste uitdrukking van onze samenhorigheid tot dezelfde God. Wanneer ik het "Onze Vader" bid, ben ik verbonden met veel mensen dichtbij en veraf : mensen die ik persoonlijk ken en die ik niet ken, mensen die zoals ik in dezelfde God geloven. Want de weg van het geloven leg ik niet op mijn eentje af. Er zijn ook andere mensen die voor mij dezelfde weg afgelegd hebben, mensen die met me vandaag diezelfde weg gaan en mensen die na mij diezelfde weg zullen afleggen. Het enigge wat me bindt met die ontelbare medegelovigen is ons geloof in Jezus Christus die God zijn Vader noemt, dus ook onze Vader. Voor mij is het gemeenschapsgevoel heel belangrijk in het gebed van het "Onze Vader". Ik noem Hem niet 'mijn' Vader als individu maar Hij is "Onze" Vader omdat wij gemeenschap van gelovigen vormen.
Natuurlijk wordt dat gemeenschapsgevoel nog sterker en intenser ervaren als ik dat gebed samenbid met een gemeenschap. Bv met medebroeders in onze kloostergemeenschappen, met de gelovige gemeenschap in een kerk of andere ruimte, zeker wanneer wij dat samenbidden hand in hand. Dan maken wij die verbondenheid duidelijk en zichtbaar.

 

" Geef ons heden ons dagelijks brood " als centrale zin van het gebedons dagelijks brood

Als je alle zinnen van het "Onze Vader" telt, zijn er negen in totaal. Ook al zijn zij allemaal heel belangrijk, haal ik er toch één uit :
" Geef ons heden ons dagelijks brood ". Die zin is misschien niet de belangrijkste of de mooiste. Maar we kunnen niet ontkennen dat die zin centraal staat in het geheel. Er zijn vier zinnen ervoor en vier zinnen erna.
Die zin heeft mij steeds heel sterk aangesproken, want ze versterkt ons vertrouwen in Gods voorzienigheid. Het dagelijks brood is niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk te aanschouwen. Materieel voedsel maar ook geestelijk voedsel hebben we nodig om stand te houden in dit leven. Als christenen geloven wij dat Diegene die wij "onze Vader" noemen dit 'voedsel' voorziet voor ons. Dat wij steeds op God mogen rekenen, zelfs in de situaties waar wij geen uitweg meer denken te zien, weten wij dat Hij er nog altijd is. Hij laat ons niet in de steek :

" Let eens op de vogels in de lucht: ze zaaien niet en maaien niet en vezamelen niet in schuren, maar uw hemelse Vader voedt ze", zegt Jezus."Zijt gij dan niet veel méér dan zij? (...) Maakt u dus geen zorgen over de vraag: wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken, of wat zullen wij aantrekken? Want dat alles jagen de heidenen na. Uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen nodig hebt. Maar zoekt eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid: dan zal dat alles u erbij gegeven worden." (Matteüs 6 ).

Het "Onze Vader" als persoonlijk en gemeenschappelijk gebed

Ieder van ons mag het "Onze Vader" alleen of met de gemeenschap bidden. Wanneer bid ik het "Onze Vader" ? Volgens mij is daar niet de vraag die we ons mogen stellen. De echte vraag is: wat doe ik ermee als ik het "Onze Vader" bid ?
Vaak bidden wij het "Onze Vader" op bijeenkomsten met de medegelovigen, medebroeders, aan tafel... In een eucharistieviering, wanneer wij luidop het gebed van Jezus samen zeggen, kan dit zijn dat wij op dat moment heel sterk onze samenhorigheid en de verbondenheid met elkaar in het geloof aanvoelen. Ik denk bv. aan christenen die in sommige landen vervolgd worden en zich in een zeer kwetsbare positie bevinden. Zij hebben meer dan de anderen die verbondenheid en die solidariteit nodig.

Maar wij kunnen van het "Onze Vader" ook een persoonlijk gebed maken. Er zijn mensen die er hun dagelijks gebed van gemaakt hebben. Zij bidden dat als zij alleen zijn : elke dag als zij opstaan, voor dat zij naar buiten komen, te voet of met de fiets, eer zij hun auto starten bidden zij het "Onze Vader".

Bescherming1Op die manier vragen zij de zegen en de bescherming van God over gans de dag. Zij roepen zijn aanwezigheid aan om de verbondenheid met allen waarmee zij samen gaan werken, de mensen die zij tijdens die nieuwe dag gaan ontmoeten, om elkaars zorgen en vreugden te dragen...

Een onuitputtelijke bron voor ons geestelijk leven

Tot slot zien wij in de vernieuwing van het "Onze Vader" een kans om de onuitputtelijke rijkdom van dit gebed te blijven ontdekken. De verbondenheid waarnaar dit gebed oproept kan alleen maar het "cor unum et anima una" van onze Congregatie en onze provincie versterken. Kan dit geen sterke inspiratiebron zijn voor onze Congregatie en onze Provincie : onze wereld verandert snel. En terecht zijn wij bezorgd en vragen we ons meer en meer af : Hoe zal onze BNL- Provincie, onze missie in deze samenleving, onze Congregatie er uitzien over 10, 20 jaar ? Jezus leert ons in het "Onze Vader" om ons vertrouwen te stellen in God de Vader :

"Maakt u dus niet bezorgd voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen leed." (Matteüs 6,34).

Kan dit gebed geen inspiratiebron zijn voor de wereld en de sameleving om tot meer inzet voor eenheid, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid en vrede te komen?

 

Kijk ook eens: 

https://www.kerknet.be/ccv-partner-christelijk-vormingswerk/artikel/februari-%E2%80%98onze-vader-zorgt-voor-alles%E2%80%99

https://www.kerknet.be/ccv-partner-christelijk-vormingswerk/artikel/materiaal

 

Martin Mvibudulu