Ghislain onze dichter.

Onze confrater Ghislain Toussé heeft de competitie van poëzie bij Linguapolis (Universiteit van Antwerpen) gewonnen.

We zijn fier op je Ghislain. Dikke proficiat !!!

Hieronder de diepe gedachten uit zijn zinvolle en mooie woorden over humor.

 

Ironie lacht de anderen uit,

Hij vernedert hen,

Hij doet gewichtig,

Maar humor lacht zichzelf uit.

 

Humor weet dat het leven niet gemakkelijk is,

Hij probeert dus de last en de stress te verminderen,

Hij wil de levenslucht geven,

Maar ironie maakt het leven bitter.

 

Ironie verblijdt over de verkeerde stap van anderen,

Hij heeft geen medelijden,

Hij is de vriend van verachting,

Maar humor nodigt ons uit om menselijk te zijn.

 

Humor geneest onze wonden,

Hij verdrijft het verdriet van ons hart en op ons gelaat,

Hij is een bron van moed en een soort toevlucht,

Maar ironie brengt duisternis en pijn.

 

Humor is een teken van liefde,

Humor is de metgezel van respect,

Hij is de zoon van nederigheid,

Humor is de vriend van mensen.

 C.I.C.M. Deurne

 

 

 

In het kader van de vastencampagne van Broederlijk Delen vond op 15 maart in het Missiehuis de vertoning van de film Yaaba plaats. 

Wekelijks komt bij ons op woensdagnamiddag de vriendenkring van Scheut-Broeck bij elkaar: een groep mensen op leeftijd die door ontmoeting en gezellig samenzijn de sleur van het dagelijkse leven en de eenzaamheid trotseren.

Woensdag 15 maart jongstleden werd het een bijzondere namiddag. De Nederlandstalige pastorale eenheid van Anderlecht vertoonde de film Yaaba van de Burkinese cineast Idrissa Ouedraogo. Deze keer voegden zich enkele belangstellenden uit andere delen van Anderlecht aan de vertrouwde groep toe. Ook sommige confraters keken mee naar de film, die ons het leven op het platteland en dagelijkse bezigheden van de bewoners schetst. Hoewel de film zich afspeelt in Burkina Faso zijn de onderwerpen, die er te sprake komen universeel: vriendschap, uitsluiting, vooroordelen en vals beschuldigen, geroddel en ruzies, onbevangenheid van kinderen, huwelijksproblemen…

Yaaba betekent grootmoeder in het Mooré, de plaatselijke taal. De film vertelt de vriendschap van de jonge Bila met Sana, een bejaarde vrouw die buiten de dorpsgemeenschap in een hutje moet leven. Allen beschouwen haar als een heks, die ongeluk over het dorp brengt. Bila houdt van haar en noemt haar grootmoeder. Wanneer zijn nichtje Nopoko in een gevecht met andere kinderen gewond raakt en zwaar ziek wordt is het uiteindelijke de kruidendrank, die Yaaba is gaan halen, die de koorts doet zakken en haar leven redt.

Na het vertonen van de film bleven we nog napraten, genietend van een tas koffie en een stuk cake.

Er werd een vrijwillige bijdrage ingezameld voor Burkina Faso, de vastenactie van Broederlijk Delen.

Wilt u meer weten over de vastencampagne van Broederlijk Delen:

http://www.broederlijkdelen.be/nl/campagne-2017-steun-de-boeren-burkina-faso

C.I.C.M. Anderlecht