Proficiat aan de jubilarissen 2017


Donderdag 3 augustus jongstleden kwamen de jubilarissen uit onze BNL-Provincie in het Missiehuis te Anderlecht bijeen. Samen met confraters vierden ze het jubileum van hun kloosterprofessie of priesterwijding. Eerst dankend en biddend in de eucharistieviering, voorgegaan door Alfons Ysebaert, die ook zijn gouden priesterjubileum vierde. Daarna genoten ze van de smakelijke maaltijd, die Kris, Hasmik en Francine, ons keukenpersoneel hadden klaargemaakt. 

Nieuw Jubilarissen 2017

 

 

 

Zomerbijeenkomsten 2017

In C.I.C.M-gemeenschappen staan gastvrijheid en broederlijke verbondenheid hoog in het vaandel. In de zomermaanden zijn vaak confraters, die als missionarissen in andere kontinenten werkzaam zijn op verlof. Een mooie gelegenheid elkaar te ontmoeten, samen te vieren, bij te praten en oude herinneringen boven water te halen.

zomerbijeenkomst JPG 1zomerbijeenkomst JPG 1a

Deze feestelijke bijeenkomsten vinden plaats in het Missiehuis te Anderlecht op de volgende data:

- 27 juli voor KIN & ACO, Kinshasa, West- en Centraal-Afrika

- 3 augustus voor hen die dit jaar een jubileum vieren

- 10 augustus voor AFA, Zuidelijk Afrika

- 17 augustus voor Amerika en Asië

zomerbijeenkomst JPG 2zomerbijeenkomsten JPG 4

 

 

 

NIEUWE ALGEMEEN OVERSTE

Enkele dagen geleden hebben de deelnemers aan het Algemeen Kapittel van onze congregatie een nieuwe Algemeen overste gekozen:

Algemeen overste

 

 

 

Pater Charles Phukuta Khonde,

de provinciaal overste van de Verenigde Staten van Amerika.

Samen met vier raadsleden zal hij de congregatie de komende zes jaar leiden. 

 

 

 

 

 

 

tekening Algemeen Kapittel

 

Wat een mooie missie ! (Theofiel Verbist)

Ga, God vergezelt u ! (1 Sam. 17 : 37)

 

 

Het 15de Algemeen Kapittel van de Missionarissen van Scheut

 

Van 4 tot 24 juni 2017 in Rome

 

Het Algemeen Kapittel van onze congregatie heeft om de zes jaar plaats.

De verschillende Provincies waar wij werkzaam zijn sturen hun afgevaardigden naar deze “algemene vergadering”. Het is een internationale bijeenkomst, beleefd in een geest van luisterbereidheid, dienstbaarheid en verbondenheid.

Theo Verbist

Dit jaar nemen 37 confraters uit 20 landen eraan deel.

Onze Provincie (België/Nederland) vaardigt zes deelnemers af.

 

-       Jan Reynebeau, provinciaal overste

-       Henri Debruyne

-       Henk Kaal

-       Jozef Lapauw

-       Jef Matton

-       Martin Mvibudulu

 

 

De deelnemers maken een evaluatie van de zes jaar die verlopen zijn sinds het vorige Algemeen Kapittel en schetsen een weg naar de toekomst. Ze zullen ook een nieuw Algemeen Bestuur kiezen.

 

In Scheutnieuws Mei-Juni 2017 vindt u op pagina 6 meer informatie hierover. Klik hiervoor op de rubriek Nieuws, onderdeel Scheutnieuws.

 

 

 

 

 

 

VTM: ALLOO  IN DE BUITENLANDSE GEVANGENIS

Op donderdag 16 maart jongstleden werd op VTM de tweede aflevering van Alloo in de buitenlandse gevangenis uitgezonden. Deze keer ging Luk Alloo naar Kananga, waar onze confrater Ivo Vanvolsem werkzaam is.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe CICM- gemeenschap in Deurne

Onlangs zijn onze confraters, Fabio Teixeira (Brazilië), Thomas Hendrikus (Indonesië) en Ghislain Toussé (Kameroen) van Schilde naar Deurne-Noord verhuisd. Ze wonen in de pastorie van de Hl-Familie en zullen later pastorale taken in het bisdom Antwerpen overnemen.

We wensen hen een goede start in hun nieuwe woonplek. 

 

 

Ons huis van Leuven, begin … en einde

Het werk van Pater Jeroom Van Aertselaer
 
Het huis van Leuven is het tweede oudste huis van de congregatie. Het gaat terug tot de Algemene Vergadering van Scheut, gehouden in Ershisanhao, China, in 1887. Een van de agendapunten was het feit dat het huis van Scheut in Anderlecht – het ‘moederhuis’ – op dat ogenblik meer dan vol zat. Niet alleen was het Algemeen Bestuur met bijhorende diensten er gevestigd, maar het huis bood ook logies aan de novicen die steeds talrijker werden, en aan de vele studenten die zich op het priesterschap en de eerste afreis naar de missies voorbereidden. Voor de novicen was er wel kort daarvoor een annexe gebouwd, maar de huisvesting van het groot aantal studenten bleef een probleem. De Algemene Vergadering in Ershisanhao gaf toen aan de pas gekozen Algemeen Overste Jeroom Van Aertselaer de opdracht op zoek te gaan naar een nieuw huis waar de theologiestudenten een onderkomen konden vinden. Het was in de richting van Leuven dat Pater Van Aertselaer naar een oplossing zocht.

nieuwtjes leuven1

In Leuven bestond een Afrikaans seminarie, opgericht door het Belgisch episcopaat in 1886, met de bedoeling diocesane priesters voor te bereiden op missionariswerk in Afrika. Dat seminarie, gevestigd in de toenmalige nummers 5, 7 en 9 van de Vlamingenstraat, kwam eigenlijk nooit goed van de grond. Rond diezelfde periode zocht koning Leopold II naar Belgische missionarissen voor zijn pas gestichte kolonie. Na lange onderhandelingen kwam men uiteindelijk tot volgend besluit: het Afrikaans seminarie in Leuven zou overgenomen worden door Scheut en aan de diocesane priesters die er al woonden zou de kans geboden worden zich aan te sluiten bij Scheut. Onze congregatie van haar kant nam wel de verplichting op zich om missionarissen te sturen naar Kongo. In dat huis van Leuven zouden voortaan onze theologiestudenten een onderkomen vinden, terwijl de novicen en de filosofiestudenten in Scheut bleven. Dat gebeurde in 1888, nu al meer dan 125 jaar geleden. 

Lees meer...