Pater Marcel VANDAMME

in memoriam vandamme

 

Geboren te Poelkapelle op 28.01.1930

Religieuze geloften op 08.09.1951

Priester gewijd op 05.08.1956

Missionaris in Kongo van 1967 tot 1999 en daarna in België

Overleden in Torhout op 20.07.2015

 

 

 

Als oudste van vijf groeide Marcel op in een heel christelijk gezin. Na zijn lager onderwijs in zijn geboortedorp Poelkapelle en zijn humaniora in het college van Ieper, waar hij een goed student en een sportieve jongeman met een groot ideaal was, trok hij naar het noviciaat van Scheut. Toen na zijn theologie de meesten van zijn jaargenoten naar hun missieland vertrokken, moest Marcel nog verder studeren aan de KU Leuven. Hij behaalde er een licentie in pedagogie en psycholgie. Vervolgens deed hij nog een specialisatie daarin in Parijs, toegepast op de pastoraal. Daardoor mocht hij dan nog 5 jaar les geven in onze vormingshuizen vooraleer hij naar Kinshasa kon vertrekken. Aldus had Marcel een zeer groot aandeel in de vernieuwing van de vorming in Scheut.

In 1967 kon hij dan eindelijk naar zijn missie vertrekken. Hij werd eerst onderpastoor in de St.-Paulusparochie en was er speciaal belast met de begeleiding van een sterk georganiseerde jeudgdgroep. Na 2 jaar werd hij directeur benoemd van het diocesaan animatie- en vormingscentrum “Nganda” en hij zou er blijven tot 1973.

Heel zijn verder missieleven is sterk getekend geweest door zijn inzet voor vorming, o.a. in het Grootseminarie van Kinshasa, maar ook voor de lekenvorming. Daarbij waren sessies van “P.R.H.” (Personnalité et Relations Humaines) en van de “Beweging voor een Betere Wereld” van P. Lombardi s.j. welkome hulpmiddelen. Ook bij zijn volgende benoemingen was zijn hoofdtaak steeds de lekenvorming. Dit alles was steeds in de lijn van de diocesane richtlijnen van Kardinaal Malula die meer verantwoordelijkheid wilde geven aan de leken, tot zelfs de volledige verantwoordelijkheid over een hele parochiegemeenschap waar die bijgestaan werden door een “prêtre animateur”.

In 1979 werd Marcel in Kisangani benoemd. Hij woonde op de H. Familieparochie maar ging van daaruit naar vele bisdomen in het oosten van het land om er de lekenvorming te promoten. Hij bleef er tot 1990, tot hij teruggeroepen werd naar Kinshasa om directeur te worden van het congregationeel vormingscentrum C.T.V. (Centre Théophile Verbist). Daar was hij tot 1999, toen hij om gezondheidsredenen naar België moest terugkeren. Toch kon hij dan nog 5 jaar medepastoor zijn in Dadizele waar hij de mensen vooral vertrouwd maakte met de Bijbel. Toen echter zijn gezondheidstoestand ook dat onmogelijk maakte ging hij eerst naar Rumbeke, maar een jaar later voor aangepaste zorgen naar Torhout. Vooral zijn fel verzwakte ogen werden voor hem een zware handicap. Toch bleef hij naar de mensen toegaan om hen te onderrichten en te begeleiden. Vooral de Bijbel was hem zeer dierbaar en hij vond veel vreugde in bijbelstudie en bijbelonderricht. Pas de laatste twee jaar moest hij noodgedwongen meer en meer thuisblijven. Zelfs naar Dadizele gaan om er zijn mensen te bezoeken, hoe graag hij het ook deed, kon niet meer. Hij zocht zijn steun bij de Heer, op zijn speciale stoel in de hoek van de kapel en bleef van daaruit zijn vele mensen gedenken.

Marcel, eens zo dynamisch en energiek, verzwakte meer en meer tot hij heel zachtjes in-getreden is in de Liefde van Hem die hij zo enthousiast en trouw gediend heeft. Ja, hij was een warm en vurig missionaris. Moge jouw bijdrage tot de vorming van ontelbare mensen ve-le vruchten dragen, voor de opbouw van Gods Rijk op aarde.

 

Frans VAN HUMBEECK

 

 

 

 

 

Pater Wout WILLEMS

 

in memoriam willems

 

Geboren te Eindhoven op 27.12.1923

Religieuze geloften op 08.09.1942

Priester gewijd op 18.01.1948

Missionaris op de Filippijnen en in Nederland

Overleden te Teteringen op 09.07.2015

 

“De trouw van de Heer vergaat niet in de schaduw van dood en eeuwigheid.”

Wout sprak de laatste tijd nogal eens over het einde dat dichtbij begon te komen. Gewoonlijk reageerde ik dan met een dooddoener als: ‘Ik hoop toch echt dat je nog eventjes wacht’. En daarmee veranderden we van onderwerp. Ik weet niet meer wat mij twee weken geleden, enkele dagen voor het werkelijke einde, deed zeggen: ‘We zullen je missen, ík zal je missen’. Ik ben blij dat ik het toen gezegd heb, en dankbaar dat Wout me de gelegenheid gaf om te vertellen waarom ik hem missen zou en nu mis. Het gaat niet om de gebedsvieringen waar we aan werkten, of de liturgieën, ook al was het samenstellen van die dingen steeds een goede ervaring. Het gaat niet om de boeken die we soms uitwisselden ook al heeft hij mij eindelijk zover gekregen dat ik Hans Küng ben gaan lezen (en ik snap hem ook nog zo’n beetje!), het gaat zelfs niet over het feit dat ik altijd bij hem binnen mocht stappen als ik met mezelf in de knoop zat, ook al heb ik dat tientallen keren gedaan.

Wout, ik mis je om de prachtige mens die jij voor mij en anderen bent geweest. Ik mis je om je eerlijke zoeken en je wijd open geest waarmee je iedereen en alles benaderde. Ik mis je om je goudeerlijkheid waarmee je luidkeels mij, en ook anderen, liet weten als we er helemaal naast zaten of dat je zelf wel zou uitmaken wat goed was voor je...

Ik zal nooit de avond vergeten waarop Wout in volle glorie zijn hele hart liet spreken. ’t Was de avond dat we op Sparrendaal het afscheid vierden van de mensen die ons daar jarenlang liefderijk verzorgd hadden. Ik had Wout gevraagd om die lieve mensen als laatste toe te spreken vlak vóór de slotceremonie met heel veel kaarsjes. Wout was doodnerveus en zat met een stapeltje papieren te frommelen. “Doe die teksten weg en laat je hart spreken” waagde ik tegen hem te zeggen toen hij op de microfoon afstapte, en hij deed het nog ook. Hij was indrukwekkend, ontroerend mooi die avond…

En kortgeleden, bij de ziekenzalving van Jos van Rooij: Kees, als Econoom en oud-Indonesiër had zich maandenlang totaal uitgesloofd voor Jos; Hans, onze Rector ging vijf keer per dag op bezoek bij Jos en we hebben allemaal ons beste beentje voorgezet om het Jos naar zijn zin te maken. Maar het wou maar niet lukken… Het was Wout die tijdens de ziekenzalving zijn handen nam en, met hun koppen bijna tegen elkaar, hem liet weten en voelen dat onze gemeenschap hier in Teteringen zijn thuis was en dat we echt van hem hielden… waarna Jos eindelijk verder op weg kon.

Ik zal je missen Wout… wij zullen je missen. Dank je wel voor wie je geweest bent… midden onder ons…

 

Bart FLAAT

 

 

 

Pater André LOYSON

 

in memoriam loyson

 

Geboren te Koolskamp op 02.10.1930

 

Religieuze geloften op 08.09.1951

 

Priester gewijd op 05.08.1956

 

Missionaris in Kongo van 1957 tot 1964 en van 1968 tot 1973 en daarna in België en Spanje

 

Overleden in Anderlecht op 24.06.2015

 

 

 

André werd geboren in een gezin van 11 kinderen te Kools-kamp. Na zijn humaniorastudies in Roeselare wilde hij missionaris worden en die roeping heeft hij zijn hele leven in veel verschillende omstandigheden waargemaakt. In 1950 trok hij naar Scheut en werd er in 1956 priester gewijd.

Eén jaar later vertrok hij naar Noord Kongo en kwam terecht in het onderwijs. Eerst directeur van de lagere school in Roby en dan in Gwaka, werd hij daarna leraar in de middelbare school, de “Groupe Scolaire” op de missie van Ebonda.

Tijdens zijn eerste verlof in België wilde hij zich nog meer specialiseren in opvoedkunde en onderwijs. Hij behaalde een licentiaat in pastorale catechese voor jongeren en een doctoraat in opvoedkunde in de “Institut Catholique” in Parijs. Na vier jaar studie deed men beroep op hem voor het onderwijs in Kinshasa en twee jaar later werd hij zelfs animator van het onderwijzend personeel van het bisdom Kinshasa.

Begin de jaren 70 kreeg André moeilijkheden met het regime van Mobutu omwille van een erg kritisch artikel in dagbladen dat verkeerdelijk aan hem werd toegeschreven. Wij moeten dat situeren in een tijd van onrust, verdachtmakingen en vijandschap tegen sommige buitenlanders. Het was toen een moeilijke periode voor de Kerk en alle missionarissen in Kongo. André kon de spanning niet aan, vooral omwille van zijn gevoelig karakter en zijn eerder zwakke zenuwen. Deze pijnlijke ervaring zou een keerpunt meebrengen in zijn leven. Wij waren toen in 1973.

Zijn leven werd meer en meer een zoektocht, soms aarzelend en toch steeds gedreven, met een diepe bezieling en overtuiging. Zijn diep geloof en zijn liefde voor Jezus liepen als een rode draad door gans zijn leven.

Gedurende een tiental jaar was hij pastoor in Ardooie en medepastoor in Koekelare. Daarna ook nog drie jaar op de parochie in Oedelem en acht jaar in Wevelgem.

Zijn liefde voor de jeugd liet hem niet los want al die jaren was hij ook deeltijds animator van bezinningsdagen en retraites voor jongeren, zowel in Vlaanderen als in Nederland. Later zou hij over zijn ervaringen met de jeugd een boek schrijven met als titel: “Jongeren begeleiden in gelovig mens zijn”. Ook retraites voor volwassenen, begeleiding van bedevaarten en gebedsgroepen stonden op zijn programma.

In 1996 trok hij naar Spanje om in de streek van Benidorm pastoor te zijn van de Belgen, Fransen en Engelsen. Zijn talenkennis kwam hem hier goed van pas, ook in de contacten met zowel de toeristen en buitenlanders als de Spanjaarden. Daar zou hij acht jaar volledig missionaris kunnen zijn en een mooie tijd beleven.

In 2004, hij was nu 75 jaar, kwam hij op rust in Zuun en vanaf 2010 in Scheut. Ook hier wilde hij blijven getuigen van het evangelie en van wat hem ten diepste bezielde door met ruim duizend contactpersonen op internet een briefwisseling aan te houden. Zijn brieven voor hoogdagen werden in verschillende talen over de ganse wereld verstuurd.

Verwikkelingen bij een schijnbaar onschuldige operatie van overbruggingen maakten op 24 juni onverwacht een einde aan zijn leven. Laten wij dankbaar het leven van André in Gods handen leggen.

Cyriel STULENS

 

 

 

 

 Broeder Rodolfo MONTAÑO HERNÁNDEZ

in memoriam Montao Rodolfo

 

 Geboren te Cordoba, Veracruz (Mexico) op 17.07.1954

Religieuze geloften op 22.08.1988

Missionaris in Kongo (NC) van 1990 tot 2000, in België tot 2002, in Guinée tot 2004 en daarna in Mozambique

Overleden in Antwerpen op 04.05.2015

 

 

 

 Van schaapherder tot dokter-missionaris

 
 Rodolfo werd als vierde kind geboren in de familie Montaño Hernández in Cordoba, Veracruz, Mexico, op 17 juli 1964. Als kleine jongen hoedde hij de schapen van zijn vader. Nogal vlug ontdekte men zijn talenten en na de lagere en middelbare school studeerde hij voor dokter want hij wou zijn leven ten dienste stellen van zijn medemensen.

Als stagiair trok hij, met zuster Maria Van Doren ICM, naar de ver afgelegen dorpen en langs deze weg kwam hij in contact met Scheut. Als aspirant-Scheutist gaat hij naar Guatemala waar hij heel wat ervaring opdoet als dokter. Zijn noviciaat doet hij in de Dominicaanse Republiek waar hij in 1988 zijn eerste religieuze geloften uitspreekt.

Hij kwam naar België en volgde lessen aan het Tropisch instituut in Antwerpen om zich voor te bereiden op zijn zending naar Kongo, waarheen hij in 1990 vertrok en gedurende een tiental jaar gewerkt heeft in het missiehospitaal van Ndage, in Noord-Kongo. Het waren heel moeilijke jaren omwille van de rebellen die de ganse streek onveilig maakten. Dag en nacht stond hij daar ten dienste van de zieke en de gekwetste mensen.

In het jaar 2000, na een vormingssessie in de USA, onderging hij een operatie aan de rug en werd het duidelijk dat hij niet meer terug naar Kongo zou kunnen gaan. Gedurende 2 jaar stelde hij zich dan ten dienste van het Tropisch Instituut in Antwerpen. Intussen kreeg hij contact met ‘Artsen Zonder Grenzen’ en kon hij met deze organisatie in 2002 vertrekken naar Guinée en later naar Mozambique.

Vanaf 2007 was hij daar verbonden met een Amerikaanse organisatie, ‘HAI’ (Health Alliance International Organisation) en werd door de regering van Mozambique aangesteld als hoofdverantwoordelijke van de streek van Tete om een programma uit te werken ter bestrijding van Aids.

In 2014 kwam hij op verlof naar België en liet hij een traditioneel geneeskundig onderzoek doen waarbij verschillende problemen werden vastgesteld. Bij het wegnemen van de gal ontdekte men ook de kanker aan de maag. Het werd een tweede operatie op twee weken tijd met daarna 6 maanden chemo. Hoopvol zag hij uit naar de toekomst, maar helaas. Bij een tweede maagoperatie stelde men vast dat de uitzaaiing te groot was en men niets meer kon doen.

Zijn droom om nog eens zijn familie te bezoeken in Mexico, waarmee hij altijd sterk verbonden was, en het verlangen, gedreven door zijn Scheutse missionaire geest om terug aan de slag te gaan in Tete, is niet kunnen verwezenlijkt worden.

Rodolfo was een man met heel veel talenten die hij steeds ten dienste stelde van medemensen. Waar hij ook kwam leerde hij onmiddellijk de taal van het volk om zo dicht mogelijk bij de zieken te kunnen zijn en hen te helpen. Iemand zei ooit: als hij de zieke niet kan genezen als dokter, zal hij ze genezen met zijn glimlach en zijn goed hart.

Hij heeft in zijn leven heel veel mensen ontmoet, heel veel zieke en ongelukkige mensen, mensen waarin God een beroep op hem deed en waarvoor hij zich ten volle gaf als dokter. Hij heeft God gezien in het gelaat van al die mensen en hij heeft voor hen Gods liefde voelbaar en tastbaar gemaakt.

Hij was voor hen een engel van een mens. Engelen zijn mensen die je toevallig in je leven mag tegenkomen, onverwacht en onverdiend, waar je heel dankbaar moet voor zijn want ze brengen je tederheid, genegenheid en vriendschap. Rodolfo was zo’n engel voor heel veel mensen.

Op 4 mei, heel vroeg in de morgen, in het bijzijn van zijn goede vriend en collega-dokter, is hij in het Sint-Vincentiushospitaal van Antwerpen, heel rustig naar de overkant gegaan, naar zijn en onze God.

Het is zo vreemd dat we hem nu niet meer kunnen zien, hem niet meer kunnen aanraken en dat zijn hartelijke lach ons niet meer kan bereiken. Het is moeilijk, maar we proberen tot God te bidden: Neem Rodolfo in uw armen in onze plaats. Neem hem op in uw vrede en help ons te geloven dat u ons niet alleen laat.

 

Nand VERHOEVEN,

met de hulp van Paul SNOECK en Frans JANSEN

 

 

Pater Alfred Spincemaille

in memoriam Alfred Spincemaille

 

 

Geboren te Rumbeke op 06.05.1930 

Religieuze geloften op 08.09.1949

Priester gewijd op 12.09.1954

Missionaris in de Filippijnen van 1955 tot 1999 en daarna in België

Overleden in Torhout op 28.11.2014

 

 

Alfred deed zijn humaniora-studies in het Sint-Amandscollege van Kortrijk en trok daarna naar het noviciaat van Scheut in Zuun. Zijn filosofie deed hij in Néchin en zijn theologie in Scheut en Leuven zoals de meesten van zijn confraters in die tijd. Toen hij naar de Filippijnen vertrok verbleef hij eerst voor taalstudie in Baguio City en het volgende jaar werd hij Vicerector benoemd van het Saint Mary’s College van Bayombong. Twee jaar later kreeg hij dezelfde functie in het Saint Louis College te Baguio en nog eens twee jaar later werd hij er de Principaal van. Zo deed hij de nodige ervaring op om in 1964 stichter en president te worden van het Saint Louis College in San Fernando la Union.

Maar Fred had nog andere talenten en zoals in de parabel van de talenten in het evangelie wist hij die te gebruiken, zodat ze andere talenten, ook onder de vorm van pesos en dollars, voortbrachten. Hij werd Assistant Procurator in Manila maar na vier jaar werd hij de Provinciaal Procurator en dat zou hij meer dan twintig jaar met veel toewijding en deskundigheid blijven doen.

Hij was waarlijk een “jolly good fellow”. Waar confraters en vrienden samenkwamen bracht hij leven in de brouwerij. Met een kwinkslag, een grapje, een gepeperd verhaal wist hij iedereen in goed humeur te brengen. Maar hij was ook de discrete, wijze econoom die wist wat hij mocht zeggen en wat hij beter voor zichzelf hield. Dat maakte hem soms ook een beetje de eenzame wandelaar.

Het lot, zijn talenten, zijn oversten hebben hem tijdens die 44 jaar in de Filippijnen vooral in functies van manager en financier gedreven. Nog voor de tijd dat Scheut met professionele investeerders werkte beheerde hij het kapitaal van die grote Filippijnse Scheutprovincie. Maar eveneens beheerde hij geld van vele Filippijnse bisdommen, en hij deed het op een wijze en efficiënte manier. En hij was niet alleen goed in wat hij deed, maar eveneens goed voor zijn confraters en ook voor andere religieuzen en de vele gewone mensen die bij hem kwamen aankloppen met hun problemen.

Op een parochie heeft hij nooit voltijds gewerkt maar jarenlang reed hij in de vroege morgen naar Banawe Street in Quezon City om bij de zusters van de Jacht voor te gaan in de eucharistie en er de oudere en zieke zusters wat lachtherapie te geven. Eens terug in België heeft  hij  nog  vele jaren bij de zusters van O.-L.-Vr. Bijstand in Kortrijk dezelfde dienst bewezen.

Fred was een Scheutist in hart en nieren, solidair met zijn confraters, in goede en kwade dagen. Maar ook buiten Scheut wist hij een net van goede relaties op te bouwen in vele lagen van de Filippijnse maatschappij, zowel bij bankiers en investeerders, bij ambassadeurs en reisagenten, bij bisschoppen en priesters, bij mensen in het onderwijs, als bij al hun bedienden en bij de vele arme en eenvoudige mensen die zijn pad kruisten.

Als er deze dagen een luid gelach en geschater gehoord wordt in de hemelse contreien, dan is het niet omwille van een stand-up comedian die er arriveert, maar wel omwille van “De Fred” of “Spince” die er zijn plaats gevonden heeft. Ja Fred, we zullen je missen. Dank voor je rijke leven, voor wat je voor ons Scheutisten betekend hebt. Moge je nu vredig rusten in de armen van onze liefdevolle God.

 

Paul VAN PARIJS

 

 

 

 

Pater Ward Van Haegenborgh

in memoriam van haegenborgh

  

 

Geboren te Leuven op 17.05.1930

 

Religieuze geloften op 08.09.1950

 

Priester gewijd op 07.08.1955

 

Missionaris in Kongo van 1960 tot 1972, in Rome van 1972 tot 1978, in Zambia van 1979 tot 1991 en daarna in België

 

Overleden in Bonheiden op 14.07.2014

 

 

In het diep christelijk gezin Van Haegenborgh werd een tweeling geboren. Samen met de vier broers en zussen groeide die op en allebei werden ze missionaris, de één in CICM, de andere in ICM. Ward liep school in het Sint-Pieterscollege van Leuven en trok daarna naar Scheut. Na zijn filosofie en theologie studeerde hij nog Politieke en Sociale Wetenschappen aan de KU Leuven vooraleer in 1960 naar Kinshasa te vertrekken. Eerst deed hij er pastoraal werk in parochies maar al spoedig werd hij diocesaan aalmoezenier van de “Mouvement Familial Chrétien”. In 1967 werd hij Provinciaal Secretaris van de CICM-Provincie van Kinshasa en daarna zelfs van het bisdom Kinshasa.

Toen in 1972 het mandaat van de Algemeen Secretaris in Rome, de latere Kardinaal Jan Schotte, ten einde liep deed men beroep op zijn ervaring om deze op te volgen. Dat deed hij een volledig mandaat van 6 jaar en vertrok daarna als missionaris naar de enkele jaren eerder opgerichte missie van Zambia. De bisschop zocht er iemand voor het familieapostolaat, en de ervaring van Ward in dit apostolaat zorgde ervoor dat hij daarvoor de geknipte man was. Op vraag van de bisschop leerde hij “Mariage Encounter” kennen en dat bracht Ward dan binnen in Zambia. Hij gaf er talloze vormingsweekends, steeds samen met twee lekenkoppels. Van de parochie en de dekenij breidde de beweging zich uit in het hele diocees, en later nationaal en zelfs over de landsgrenzen in Afrika. Het werd een echt succesverhaal en de bisschoppen waren bijzonder opgetogen. Door dit apostolaat bereikte de kerk ook de intellectuelen van het land. Het waren voor Ward dan ook jaren van intense activiteit, voortdurende verplaatsingen en zelfs verre reizen.

Aangezien hij echter tamelijk laat in Zambia toegekomen was en voortdurend in verschillende streken op reis was slaagde hij er niet meer in de lokale taal te leren. Deze beperktheid voelde hij zeer scherp aan, en na 10 jaar besloot hij naar België terug te keren om daar zijn dienstbaarheid aan te bieden.

Ward was een man van duurzame relaties en blijvende vriendschappen. Hij had ook de gave van het hart, hij droeg de mensen een warm hart toe. Hij liet zich leiden door zijn hart, en dat maakte hem zo geschikt voor het begeleiden van koppels in hun huwelijksleven. Ook zijn confraters droeg hij een warm hart toe. Hij had empathie, voelde met hen mee. Jongere confraters van andere landen voelden zich goed bij hem. Hij keek uit naar alle bijeenkomsten en kwam ernaartoe. Zijn inbreng in de groep, sociaal en geestelijk, was groot.

Bij zijn terugkeer in België werd Ward eerst Rector in ons huis van Antwerpen, maar al spoedig werd hij lid van de Provinciale Raad en vervolgens Provinciaal, van 1994 tot 2000. Daarna was hij nog 12 jaar aalmoezenier van het Rusthuis Immaculata in Edegem tot zijn gezondheid het zodanig liet afweten dat hij noodgedwongen zijn intrek moest nemen in ons huis van Schilde. Hoewel zijn gezondheid reeds zeer broos was wilde hij toch, samen met zijn tweelingzus, ingaan op de uitnodiging van een bevriend koppel dat zijn gouden huwelijksjubileum vierde. Op de terugweg van die viering kreeg hij een fatale hartaanval. De overbrenging met een ziekenwagen naar het nabijgelegen ziekenhuis mocht niet meer baten.

Liefde heeft Ward altijd bezield. Hij was zelf diep overtuigd van de liefde waarmee de Vader hem beminde. In die overtuiging had hij zoveel koppels begeleid in hun huwelijksliefde voor elkaar, en heeft hij die ook beleefd in zijn relatie met broers en zussen, vooral dan met zijn tweelingzus missionaris. In die overtuiging vertrouwen wij hem dan ook toe aan de eeuwige Liefde van de Vader. Dat hij nu ruste in vrede.

Wim GOOSSENS

  

 

 

 

Pater Jan Van Bauwel

in memoriam van bauwel

 

 

Geboren te Antwerpen op 03.10.1921

Religieuze geloften op 08.10.1941

Priester gewijd op 26.01.1947.1954

Missionaris in de Filippijnen sinds 8.02.1948

Overleden in Quezon City op 05.05.2014

 

Geboren in Antwerpen deed Jan zijn humaniora in het Sint-Pieterscollege van Leuven. In september 1940 begon hij zijn noviciaat in Scheut, en vervolgens deed hij zijn filosofie in Scheut en zijn theologie in Scheut en Leuven.

In februari 1948 vertrok hij naar de Filippijnen en was er eerst 4 jaar verantwoordelijke van de High School in Bayombong. Vervolgens zou hij dat ook worden in de St. Louis High School van Baguio en de St. Augustin High School van Tagudin. Dat was het begin van een volledige loopbaan in het onderwijs in de Filippijnen. Later werd hij dan ook nog eerst Vicerector van de Universiteit van Baguio en vervolgens Rector van de Universiteit in Bayombong. Ja, hoewel hij heel zijn leven vooral met onderwijs bezig was, toch was hij op de eerste plaats priester en missionaris. Als verantwoordelijke van de scholen was hij niet alleen een goed administrator, maar vooral ook een herder met een goed en groot hart voor zijn leerlingen en studenten, vooral zij die in nood verkeerden. Hij had veel aandacht voor de mensen die hem omringden: studenten, bedienden, leerkrachten. Hij kende ze allemaal bij naam. Hij bewonderde hen allen ten diepste.

Jan had een lang en vruchtbaar missionarisleven. Hij was een gedreven man, bekwaam administrator en inspirator, onvermoeibaar in zijn ijver om het ‘Licht van de Wereld’, Christus, te laten schijnen over jonge Filippino’s. Als één van die “sublieme wroeters” trachtte hij steeds heel dicht bij zijn mensen te staan, hun zorgen en hun noden te begrijpen, hun vreugde en geluk te delen. Met zijn begrijpend hart was hij dan ook altijd heel toegankelijk voor hen. Zijn school was voor hem zijn apostolaatsveld waar hij echt missionaris trachtte te zijn. Zo was hij erom bekommerd dat de mensen die hij vormde later ook echt missionarissen zouden zijn, daar waar ze hun beroep zouden uitoefenen. Daarom kwam hij ertoe in Baguio een catechetisch instituut op te richten waar echte lekenmissionarissen gevormd werden. Hij had groot respect voor het werk van de catechisten en voor ieder die zich als leek engageerde in de kerk. Hij werkte ook een volledig programma uit voor de vorming van de catechisten in de Universiteiten waar hij de leiding had.

In 1999 ontving Jan het Doctoraat Honoris Causa in Pedagogie tijdens de Academische Sessie aan St. Louis University, Baquio City. Een passende bekroning voor een leven gewijd aan de opvoeding van jonge mensen. Hij was een zeer bekwame leraar, een man met een diep geloof en een diepe bezorgdheid om de toekomst van de medemens die hij zo goed mogelijk trachtte te vormen.

Na zijn loopbaan in het onderwijs werd hij nog Rector in “Home Sweet Home”, het huis waar onze confraters na een lange loopbaan het wat rustiger aan kunnen doen. Ook daar was hij de ideale gastheer voor zijn confraters en de vele vrienden die steeds welkom bij hem waren.

Toen hij op 5 mei rustig de aarde verliet was hij niet alleen. Voor hem zelf was de tijd gekomen en mocht het leven hier stoppen. Zijn werk en inzet wordt nu verder gezet en ook zijn plezier in het leven is een leerschool geweest voor elke Filippino. Nu zal hij kunnen rusten bij de Heer.

Gaby DIERYCK

 

 

 

Pater Leon Vanparys

in memoriam van parys

 

 

Geboren te Oostrozebeke op 26.06.1928

Religieuze geloften op 08.09.1949

Priester gewijd op 12.09.1954

Missionaris in Kasaï van 1955 tot 1990 en daarna in België

Overleden in Torhout op 16.06.2014

 

Leon was een stevige landbouwers zoon en dat heeft hem zijn hele leven gekenmerkt. Waar hij ook was, hij zette zich ten volle in voor zijn mensen: eerst 35 jaar lang in West-Kasaï en daarna nog 20 jaar in België.

Hij heeft bijna altijd in de pastoraal gestaan. Pastoraal: dat was zijn leven. Het geloof had hij van thuis meegekregen, en met de jaren, vooral tijdens de vormingsjaren, was dat geloof door studie en beleving verdiept. Hij had het essentiële en de kern ervan leren zien. Het was een stuk van hemzelf geworden. In de beleving van dat geloof voelde hij zich gelukkig. Hij wilde dat geloof en dat geluk ook aan anderen meedelen.

Toen hij in 1955 in Kongo aankwam werd hij, na een korte opleiding in het Provinciaal huis, reispater benoemd in Bulungu. Dat was de droom van iedere jonge missionaris. Op reis in de dorpen werd hij ondergedompeld in een nieuwe wereld. Op zijn eentje moest hij zijn plan trekken. Maar dat duurde niet lang. Na één jaar werd hij benoemd in de Procuur van Kananga. Hij was immers een man op wie men kon rekenen, heel minutieus, realistisch en met beide voeten op de grond. Hij wist dat het materiële nodig was, en hoewel die benoeming hem ongetwijfeld tegenviel, toch aanvaardde hij ze omdat men hem daar nodig had. Zijn eigen goesting kwam bij hem slechts op de tweede plaats.

Na drie jaar werd Leon dan benoemd in de parochie van Christus Koning in Kananga. Hij werd er de eerste pastoor, toen hij nauwelijks vier jaar in Kongo was. Maar spoedig kwam de onafhankelijkheid en deze bracht een massa mensen uit het binnenland naar de stad. Om die mensenstroom op te vangen stichtte men er nieuwe parochies. Zo is Leon altijd pastoor gebleven, op verscheidene parochies in Kananga en onmiddellijke omgeving.

Leon was een goed predikant. Hij gebruikte in zijn sermoenen vaak inlandse spreuken, spreuken die veel volkswijsheid bevatten. Al is dat voor een Europeaan niet gemakkelijk, het heeft heel veel impact indien men die kunst beheerst. Zo toonde hij ook eerbied voor hun cultuur, en kwam hij bij zijn mensen niet over als een vreemde, maar als een van hen. Tevens was Leon een heel bescheiden man. Hij speelde nooit de baas, hij wou nooit de eerste en de beste plaats hebben en voerde het hoge woord niet, maar bleef liefst op de achtergrond, en was met zeer weinig tevreden.

Tijdens zijn missionarisleven heeft hij zich dikwijls moeten aanpassen. Toen hij er aankwam was Kongo nog een kolonie. Korte tijd na de onafhankelijkheid begon het Tweede Vaticaans Concilie. Ook in de Kerk veranderde er heel wat. Niet alleen het uiterlijke veranderde. Er waaide ook een nieuwe geest. Alle verantwoordelijke posten kwamen geleidelijk in handen van inlandse priesters. En in deze wisselende omstandigheden verkondigde Leon steeds de boodschap van Gods Liefde, opdat Zijn Koninkrijk zou komen. Daarvoor leefde hij.

Na zijn missieleven in Kasaï is Leon eerst vier jaar pastoor geweest in een rijke buurt in Brasschaat. Dat lag hem minder, en toen hij na 4 jaar aalmoezenier kon worden in het rusthuis van Dentergem was hij overgelukkig. Hij is er 16 jaar gebleven, woonde er heel eenvoudig en behoorde met hart en ziel tot de gemeenschap van gewone mensen. Wat de kern van zijn apostolaat was in Kongo heeft hij daar verder beleefd, nu in totaal andere omstandigheden.

Op 82-jarige leeftijd ging hij eindelijk rusten in de CICM-Gemeenschap van Rumbeke, maar in februari van dit jaar ging hij voor verzorging naar de Gemeenschap van Torhout. Een trombose deed hem in het ziekenhuis belanden, en een tweede trombose na een kleine operatie werd hem fataal. Een goed en diep gelovig mens, die van eenvoud en degelijkheid hield, is van ons heengegaan. Hij ruste nu in de vrede van de Heer.

 

Robert CARLIER