Pater Karel DenysDenys Karel

 

Geboren in Roeselare op 25 juli 1920

Religieuze geloften op 8 september 1939

Priester gewijd op 16 juli 1944

Missionaris in China van 1947 tot 1948

Missionaris in de Verenigde Staten van Amerika van 1948 tot 2011

Daarna rustend priester, in Rumbeke en Torhout, waar hij overleden is op 4 augustus 2019.

Vanaf 1977 Ridder in de Orde van ’t Manneke uit de Mane.

 

Pater Karel werd geboren in Roeselare op 25 juli 1920. Na zijn humaniora¬studies aan het Klein Seminarie van Roeselare deed hij zijn intrede in het noviciaat van Scheut in september 1938, in navolging van zijn broer Michiel die 14 jaar ouder was, en al werkzaam in China. Karel legde zijn eerste geloften af op 8 september 1939. Hij studeerde filosofie in Scheut, en theologie in Leuven. Op 16 juli 1944 werd hij priester gewijd, en voor hij naar de Chinese missie vertrok, rondde hij zijn opleiding af aan de normaalschool in Torhout.

Hij vertrok in april 1947 naar China, en begon aan zijn eerste jaar taalstudie in Peking, maar al in juli 1948 verzocht de generaal-overste van Scheut hem China te verlaten omwille van de com¬munistische dreiging, en meteen door te reizen naar de Verenigde Staten van Amerika. Hij deed eerst 4 jaar dienst als medepastoor in Culpeper, Virginia, en daarna 20 jaar, van 1952 tot 1972, in verschillende parochies in Philadelphia.

Daarna begon hij iets meer naar het noordwesten, als pastoor van de pa¬rochie van OLV van Smarten in Detroit, die was gesticht door en voor de Belgische immigranten, voor een groot deel Vlamingen. Hij zou daar 20 jaar zijn. Het was de tijd toen vele Anglo-Amerikaanse families, ook Belgische immigranten, de stad verlieten en zich in de randsteden vestigden, weg van de groeiende Afro-Amerikaanse bevolking. Karel probeerde beide culturele groepen tot een christelijke gemeenschap om te smeden. Zijn vriendelijkheid en geduld hielpen hem daarbij. Hij was de zachtmoedige man met een nederig hart, naar het voorbeeld van Jezus.

Al van bij het begin van zijn apostolaat in Detroit werd hij medewerker, en daarna een tijdlang hoofdredacteur, van de Gazette van Detroit, die was opgericht voor de Vlaamse immigranten. Als verdienstelijke West-Vlaming werd hij, tijdens zijn verlof in 1977, tot Ridder geslagen in de Orde van het Manneke uit de Mane. Dit gebeurde te Diksmuide, waar Karel al tijdens zijn jeugdjaren elk jaar naar de IJzerbedevaart was getogen.

In 1994 – hij was toen 74 jaar – trok hij zich terug in de Father Tailieu Residence in Roseville, niet ver van Detroit. Twee jaar later zou hij verhuizen naar de bakermat van Scheut in Amerika, Missionhurst, in Arlington. Karel was een boekenwurm en had een neus voor archief¬werk. Hij leefde nog 15 jaar mee met het promotiewerk van Missionhurst en de Scheutse gemeenschap van het provinciaal huis.

In 2011 kwam hij definitief terug en vond hij een thuis in de gemeenschap van Rumbeke, op enkele boogscheuten van zijn “roots” verwijderd. Hij was er toen 91, maar nog heel alert en altijd gereed voor een kwinkslag of een zondagse “santé” met de confraters, vooral met zijn wapenbroeder Jules Van Moer¬kercke, die hem enkele weken vroeger naar het Vaderhuis is voorgegaan.

Begin 2014 ging pater Karel naar het Missiehuis van Torhout wonen. Het was op zijn vraag dat men er gestart is met een wekelijkse zangstonde, en hij was er altijd heel graag bij, ook toen hij bijna niets meer hoorde en of zag. Op 21 juli van dit jaar heeft hij nog samen met zijn talrijke familie zijn jubileum van 75 jaar priesterschap kunnen vieren, en enkele dagen erna samen met de confraters zijn 99ste verjaardag. Hij is in de ge¬meenschap van Tor¬hout zachtjes heengegaan in de late avond van zondag 4 augustus 2019.

Jozef LAPAUW en Werner LESAGE