Pater Victor DierckxVictor Dierckx

 


Geboren in Kasterlee op 22 november 1923.

Geloften op 8 september 1942.

Priester gewijd op 25 januari 1948.

Van 1948 tot 1950 studeerde hij regentaat Letterkunde in Antwerpen.

Van 1950 tot 1991 werkzaam in Noord Kongo in het onderwijs, pastoraal en vorming van lokale verantwoordelijken.

Van 1991 tot 2003 werkte hij voor het economaat in het missiehuis van Scheut in Kessel-lo en daar bleef hij tot hij in 2012 op rust ging in het Missiehuis van Zuun. Hij overleed er op 29 juni 2018. 

 

Al vanaf de lagere school liet Victor Dierckx zich opmerken als een pientere jongen. Daardoor belandde hij al jong op het internaat in Hoogstraten om aansluitend zijn priesteropleiding te starten. Zijn kinderjaren hebben zeker een grote stempel gedrukt op gans zijn leven. Het Kastels geloof van zijn moeder, de ‘onderwijsmicrobe’ van zijn vader en de geborgenheid van een groot gezin met 12 kinderen hebben de basis gelegd van een levenslange inzet voor anderen. Hij bleef houden van zijn geboortedorp en volgde altijd het reilen en zeilen van de familie met veel interesse.
Op 18jarige leeftijd volgde Victor zijn roeping en koos voor Scheut in de voetsporen van enkele dorpsgenoten. De veranderde politieke situatie zorgde ervoor dat niet China zijn werkterrein zou worden, maar Congo. Dat aanpassingsvermogen aan nieuwe situaties zien wij als een rode draad door gans zijn leven van meer dan 40 jaar in Kongo. Victor was polyvalent, pakte alles aan en was altijd beschikbaar voor een nieuwe uitdaging of een benoeming. In het onderwijs als directeur of leraar in een middelbare school, in centrale parochies en brousse posten of als bezieler van een vormingscentrum voor catechisten, iedere opdracht was voor hem een uitdaging waar hij voluit voor ging. Altijd bereid en beschikbaar voor de lokale kerk. Door lectuur en studie probeerde hij op de hoogte te blijven van de evolutie van kerk en land.

Victor viel op door zijn eenvoudige levensstijl en was altijd tevreden met een minimum aan comfort. Ook in de kleine broussedorpjes van Kongo voelde hij zich thuis. Hij kon belangrijke en misschien geleerde dingen van geloof en Kerk op een bevattelijke manier aanbrengen.

Na zijn terugkeer uit Kongo werd hij benoemd tot econoom in ons huis in Kessel-Lo maar vanaf 2003 bleef hij nog dienst bewijzen in het economaat, de zorg voor de zieke confraters en zelfs het huishouden. Ook daar was zijn inzet bewonderenswaardig. In 2012 verhuisde hij naar Zuun waar hij het beste probeerde te maken van zijn laatste levensjaren.
We blijven hem herinneren als een eenvoudige, ruimdenkende en goede confrater die door had wat echt belangrijk is in het leven en zijn talenten gebruikte om de wereld een beetje beter te maken.

Cyriel Stulens