PATER ROGER VAN CAUWENBERGHVAN CAUWENBERGH

 

Geboren in Stekene Waas 23 januari 1924.

Religieuze geloften op 8 september 1946.

Priester gewijd op 22 juli 1951

Van 1952 tot 1968 was hij werkzaam in de Filipijnen in de pastoraal, onderwijs en economaat.

Van 1969 tot 2011 werkzaam in USA in pastoraal en economaat met een onderbreking voor een taak in het economaat in Rome en in Scheut.

In 2011 kwam hij naar het missiehuis van Scheut in Kessel-lo en Zuun, waar hij rustig overleed op 18 mei 2018.

 

 

Roger groeide op in Brussel. Toen hij 13 jaar was, overleed zijn moeder en dat gebeuren zou een invloed hebben op gans zijn leven. Hij had moeilijke jeugdjaren en toch startte hij de studies van technisch ingenieur. Tijdens de oorlog vluchtte hij naar Kortrijk waar hij zijn middelbare studies voleindigde in het Don Bosco Instituut. Daar voelde hij meer en meer het verlangen om zijn nonkel scheutist die in China overleed in 1918 te volgen. In 1945 zette hij die stap.

Na zijn studies kon hij in 1952 vertrekken naar de Filippijnen.

In het lange en rijk gevulde leven van Roger kunnen wij twee rode draden ontdekken. De eerste is zijn grote beschikbaarheid voor benoemingen en opdrachten waarvan hij niet wist of het zou meevallen. Het was telkens een stap in het onbekende. Hij gaf steeds zijn ja woord toen de oversten op hem beroep deden. De taken waren ook steeds verschillend: pastorale taken, ekonoom, leraar, bouw ontwerper, kapelaan en aalmoezenier. Hij gebruikte zijn vele gaven, technische talenten en talenkennis overal waar hij benoemd werd. Overal gaf hij het beste van zichzelf in dienstbaarheid vanuit de inspiratie van het evangelie.
Hij probeerde zich steeds goed aan te passen en maakte overal vrienden. De lijst van de plaatsen waar hij gezonden werd is indrukwekkend: in de Filippijnen, in USA, Rome en België. Roger was gekend als de gedienstige, vriendelijke, gastvrije chauffeur van Missionhurst die zoveel konfraters naar en van de luchthaven bracht en hen bijstond.

De tweede rode draad is zijn diep gebedsleven, zijn innige verbondenheid met de verrezen Heer.
Vanuit zijn diep gebedsleven bleef Roger kracht putten om de vele uitdagingen, angsten, moeilijkheden, beperkingen en ziekten moedig te trotseren. Roger vond inspiratie in de spiritualiteit van de Poolse Zalige Zuster Faustina Kowalski, en las regelmatig in haar dagboek, getiteld “Goddelijke barmhartigheid in mijn ziel“. Hij heeft in zijn missieleven zeker die barmhartigheid van de Heer uitgestraald. Je kon hem elke dag in de kapel vinden voor persoonlijk gebed met zijn brevier en rozenkrans.

Hij bleef ook sterk verbonden met zijn familie vooral zijn oudste zus en vrienden in België.
Op einde van zijn eigen korte levensbeschrijving pent Roger neer: “Ik kan nu iedere dag trachten dichter en dichter naar het Hart van Jezus toe te groeien en als het einde komt zal Hij me zeggen: Kom nu maar naar huis Roger“.
Roger, je bent nu thuis in de armen van de Barmhartige Heer die je zo diep bemint. Je hebt Zijn liefde aan zovelen getoond .
Rust nu in eeuwige Liefde en Vrede van de barmhartige God.

Jozef Lapauw