Pater Romain WaerenburghnnieuwWaerenburgh Romain

 

Geboren te Klerken op 16.02.1923

Religieuze geloften op 08.09.1943

Priester gewijd op 01.08.1948

Missionaris in Inongo van 1949 tot 1969, en in België van 1970 tot 2000

Overleden in Torhout op 12.11.2017

 


Romain was de oudste van zes kinderen. Na zijn middelbare studies in het college van Diksmuide en aan het kleinseminarie van Roeselare trad hij binnen in het CICM-noviciaat te Zuun in september 1942. Het was oorlogstijd. De honger en de kou die hij had te doorstaan tijdens de studies maakten hem tot een taaie.

Gedragen op het elan van een groot aantal vertrekkende missionarissen die tijdens de oorlog in België hadden moeten blijven, vertrok ook hij in 1949 naar Inongo, dat tot in 1970 zijn missiegebied zou worden in Congo.

Na drie maanden stage in Bokoro, werd hij in januari 1950 benoemd in Ikari, later in Bonkonko, vandaar naar Nkaw. Hij was op die plaatsen reispater, onderpastoor of overste van de missie. In juli 1956 keerde hij terug naar Bokoro om er les te geven in het kleinseminarie, maar dat duurde slechts één jaar. Van 1957 tot 1965 was hij werkzaam hoofdzakelijk in Mpenzwa, met een korte interim in Kiri. Van 1966 tot 1969 vinden we hem in Oshwe. In 1970, ook omdat zijn moeder ziek was geworden, bleef hij definitief in België. Hij was toen 47 jaar.

Hier te lande werkte hij 5 jaar als onderpastoor in Ronse, dan 5 jaar in Waasten, vervolgens 7 jaar in Aarsele bij Tielt. Vanaf 1987 was hij 13 jaar lang aalmoezenier in het rusthuis van Merkem, terug naar de streek vanwaar hij afkomstig was. Had zijn activiteit in Inongo 20 jaar geduurd, zijn leven als missionaris hier nam 30 jaar in beslag. Hij heeft in zijn leven grote omwentelingen meegemaakt in Kerk en maatschappij, zowel in Congo eind de jaren ’50, als hier vanaf eind de jaren ‘60.

Romain was mee met zijn tijd; hij las veel, artikels allerhande en boeken. Hij had een uitgebreide parate kennis, hij was een kampioen in hoofdrekenen. Op latere leeftijd, in ons missiehuis van Torhout, was Gust Deketelaere zijn buurman en grote uitdager bij het oplossen van kruiswoordraadsels en nog meer ingewikkelde dinges. Toen hij al 88 jaar oud was begon hij te werken met internet en Google, om zo als eerste de antwoorden te weten en Gust de loef af te steken. Ja, Romain was een taaie!

Hij had één grote handicap: hij had niet de zoetgevooisde stem die je van een leraar of bedachtzame zielenherder zou verwachten. Hij klaagde er niet over, maar we mogen veronderstellen dat dit voor hem een kruis is geweest. Naar ik kon opmaken uit enkele getuigenissen was hij geliefd bij de mensen, maar met de confraters ging het stroever. Scherp van verstand als hij was, had hij meteen door hoe de zaken stonden. Wellicht had hij met de mensen meer geduld dan met zijn medebroeders in de Heer.

Op 20 december 2000 – hij was er toen 77 - ging hij op rust naar ons Missiehuis van Scheut in Torhout. Hij zette zich in waar hij kon. Zo heeft hij lange jaren het onthaal verzekerd tussen halfeen en twee uur, de tijd dat de vrijwilligsters het niet konden en dat iedereen zijn middagdutje deed. Hij zorgde ook elke week voor de liturgische gezangen van de vroegmis op zondag, de liederen van Zingt Jubilate die op CD’s waren opgenomen. Hij was gekend als een veelkleurige figuur in Torhout, altijd op weg naar zieken, en volwaardig lid van de plaatselijke petanque-club.

Romain is bijna 17 jaar in Torhout geweest. De laatste twee jaar ging hij merkbaar achteruit, en hij wist het. Maar hij weigerde speciale zorgen. Hij is meer dan eens “bijna-dood” geweest. Volgens onze kok Jan heeft hij zeven levens gehad. Ja, hij was een taaie! Hij is in de avond van zondag 12 november in het Sint-Rembertziekenhuis bijna ongemerkt overleden, in de leeftijd van 94 jaar.

Werner LESAGE