Pater Albrecht BrysBrys Albrecht

 

Geboren te Kortrijk op 05.10.1925

Religieuze geloften op 08.09.1946

Priester gewijd op 29.07.1951

Missionaris in NC van 1954 tot 1976, in België van 1977 tot 1982 en in Singapore van 1983 tot 2011

Overleden in Torhout op 17.09.2017


Albert, zoals wij hem gewoonlijk noemden, werd geboren in Kortrijk maar groeide op in Oostende. Hij beschouwde zich trouwens als Oostendenaar en deed daar zijn humaniora vooraleer naar Scheut te gaan. Na zijn priesterwijding volgde hij nog twee jaar pedagogische studies en behaalde het diploma van onderwijzer voor de centrale examencommissie in Brussel.

Daarna vertrok hij naar Lisala en kwam als vanzelfsprekend in het onderwijs terecht, eerst als leraar in Umangi en Bolongo maar al spoedig werd hij directeur van de “Ecole d’apprentissage pédagogique” in Bominenge. Ook was hij enkele jaren reispater in Bangabola en Gbosasa om daarna opnieuw leraar te worden in de middelbare school van Mbaya.

Toen hij in 1977 een sabbatjaar gedaan had in Londen hielden ze hem vast in Noord-België en vijf jaar lang was hij er Provinciaal secretaris. Vervolgens trok Albert naar Singapore waar hij zich nog 28 jaar lang zou inzetten. Aartsbisschop Gregory Young twijfelde aanvankelijk of hij een man van 57 jaar, die vroeger in Congo gewerkt had, daar wel zou verwelkomen als missionaris. Maar algauw bewees Albert dat hij over een uitzonderlijk aanpassingsvermogen beschikte.

Eerst werkte hij een jaar in de parochie van Sint-Vincentius, en daarna was hij 14 jaar een vlotte medewerker op de parochie van O.-L.-Vr. van Altijddurende Bijstand, in een equipe met de Franse paters Loiseau en Aro, twee bekende namen van de Missions Etrangères de Paris. Het waren drukke maar succesvolle jaren met veel nieuwe initiatieven. Bert startte er de St.-Jeroom Bibliotheek. Zelf was hij een gretig boekenlezer en hij moedigde de christenen aan om meer over spiritualiteit te lezen. In de parochie werd hij ook de grote promotor van de RCIA, het volwassenencatechumenaat en van Mariage Encounter.

Vervolgens werkte hij een hele tijd in de Franciscus van Assisi parochie waar het catechumenaat en Mariage Encounter ook zijn grote prioriteiten waren, maar eveneens startte hij er een bijbelgroep. Zelf las hij heel zijn leven door met veel ijver de Bijbel. Het Nieuwe Testament las hij in het Grieks.

Bij dit alles was hij nog de lokale overste van Scheut in Singapore en lid van de Provinciale Raad. Er zijn wellicht weinig raadsleden geweest die zo nauwkeurig elke provinciale raadsvergadering voorbereidden. Zijn liefde voor Scheut was gekend bij de confraters. Alle nieuws over Scheut vroeger en nu, nieuwe uitdagingen voor Scheut, het interesseerde hem allemaal ten zeerste. Het was de tijd dat het China Programma van de Verbiest Stichting in Leuven uitgebouwd werd. Het maandelijks verslag ervan in Pedicab en alle activiteiten ervan binnen China maakten hem enthousiast. Meerdere keren herhaalde hij: “Indien ik 20 jaar jonger was, dan zou ik Chinees leren en meedoen aan dat programma”.

Bert was een man met principes en strenge zelfdiscipline. Hij straalde een enthousiast engagement uit voor zijn missionaire taak. Zijn toespraken en homilieën waren parels, degelijk voorbereid door uren studie en onderzoek. Improvisatie was bij hem uit den boze. Zijn christenen waardeerden zijn eenvoud, zijn opgewekt karakter en spontane vriendschap. De aanvankelijk twijfelende aartsbisschop was vol lof over hem.

In 2011 kwam de tijd voor Bert om in een huis van Scheut in België rust te vinden midden de confraters die hij gekend had in Congo en Azië. Hij genoot er van het regelmatig contact met zijn jongere broers en zusters. Hij was immers de oudste in een gezin van zeven kinderen die allemaal naar hem opkeken. Toen een gesprek moeizamer werd herhaalde hij ontelbare keren: “Ik heb een mooi leven gehad”. Twee dagen voor zijn 92ste verjaardag is hij rustig van ons heengegaan. Hij rust nu bij de Heer die hem zal doen opstaan op de laatste dag.

Jeroom HEYNDRICKX