Pater Jos BastiaensenBastiaensen Jos

 

Geboren te Zandhoven op 06.05.1939

Religieuze geloften op 08.09.1959

Priester gewijd op 02.08.1964

Missionaris in Japan van 1965 tot 2004 en daarna in België

Overleden in Edegem op 24.06.2017

 

Na zijn humaniora in het kleinseminarie van Hoogstraten trok Jos naar het noviciaat van Scheut in Zuun en studeerde filosofie in Kessel-Lo en theologie in Scheut en Leuven. Op 10 september 1965 vertrok hij dan voor het eerst naar Japan en liep samen met een andere jonge confrater twee jaar lang taalschool in Nibuno. Stilaan nam hij er ook de Japanse cultuur in zich op. Hij werd daarna kersvers onderpastoor in Himeji onder de leiding van een ervaren confrater en bleef het drie jaar. Toen zijn vader stierf werd het wel een moeilijke tijd voor Jos, maar het was niet de gewoonte daarvoor naar huis te komen.

Na zijn verlof in 1970 werd hij onderpastoor in Kurashiki, in het bisdom Hiroshima, en vervolgens onderpastoor in Sakai, ten zuiden van Osaka. Naast zijn gewoon werk als parochiepriester was hij ook aalmoezenier van de gevangenis in Osaka, en deed een speciale studie van enkele maanden om mee te helpen in een bureau waar mensen met problemen hun zorgen telefonisch konden uitspreken.

In 1982 werd hij rector benoemd van een kleuterschool in de stad Semboku, waar Scheut zich voorgoed wilde vestigen. Drie jaar later werd hij er directeur en men had ook plannen om er een parochie te stichten. Maar toen reeds kreeg Jos hartproblemen. Met een groep Japanse studenten op reis in de Filipijnen werd hij met spoed naar een hospitaal in Manila gebracht en hij kreeg er reeds een dubbele overbrugging. Enkele jaren later, tijdens een vergadering van de Provinciale Raad in Japan werd hij onwel, en werd opgenomen in het ziekenhuis van Himeji. Dat jaar stopte hij dan ook als aalmoezenier van de gevangenis, als pastoor van Semboku en als directeur van de kleuterschool. Hij trok weg uit de grote stad en ging op de buiten, in Kurashiki. Geleidelijk vergat hij de tijdbom die echter genadeloos verder tikte. Ook de gemeenschap vergat het, en in 1995 werd hij Viceprovinciaal gekozen.

In Kurashiki was Jos afwisselend actieve pastoor of assistent. Er waren daar grote veranderingen op komst. Onze 3 parochies moesten er geleidelijk aan één parochie, één federatie vormen en in 1996 werd Jos moderator van het team. Maar toen de Provinciaal van Scheut gekozen werd in het Algemeen Bestuur in Rome moest Jos vanzelfsprekend de taak van Provinciaal op zich nemen. Daardoor kreeg hij een nog grotere verantwoordelijkheid, en ook het feit dat de nog jonge Provinciaal Econoom plots stierf heeft zwaar op hem gewogen.

Jos leidde werkelijk een heel druk leven. Hij was steeds in volle actie, steeds bezig met een overvol programma. In 2004 is Jos dan definitief naar Europa teruggekeerd. Hij werd Rector in het moederhuis van Scheut, maar ook daar maakten hartproblemen vroegtijdig een einde aan. Toen ging hij op rust in Kessel-Lo maar na korte tijd deed men beroep op hem om Econoom te worden in ons huis van Leuven. Toen het huis van Leuven opgegeven werd zou hij eindelijk echt op rust kunnen gaan in Schilde. Doch rusten, dat kende hij niet, en hij bleef heel actief in de gemeenschap en in het verlenen van pastorale diensten in parochies en aan zustergemeenschappen, maar vooral aan de Japanse gemeenschap in België. Op 20 juni werd hij, opnieuw wegens hartklachten, opgenomen in het ziekenhuis van Deurne om ’s anderendaags overgebracht te worden naar het Universitair Ziekenhuis in Edegem waar hij op 24 juni overleed. Na elke hartcrisis had Jos zich steeds herpakt maar deze keer werd het hem fataal. Dank u Jos voor alles wat je in al je ijver voor zoveel mensen gedaan hebt. Moge na dit vele werk je nu echt tot rust komen in de vrede van de Heer.

Willy HEIJMANS