Pater Urbain IngelbeenIngelbeen Urbain 3

 

Geboren te Geluwe op 27.05.1927

Religieuze geloften op 08.09.1946

Priester gewijd op 29.07.1951

Missionaris in Congo (KAS) van 1953 tot 2002 en daarna in België.

Overleden in Torhout op 01.06.2017


Urbain groeide op in Geluwe, als oudste in een gezin met zes kinderen dat zeer vertrouwd was met Scheut. Na zijn humaniora in het college van Menen trok hij dan naar het noviciaat van Scheut, en na zijn klassieke priesteropleiding volgde hij nog een jaar pedagogie in de Normaalschool van Torhout, tot hij in 1953 kon vertrekken naar het bisdom Kabinda waar hij heel zijn missieleven zou doorbrengen.

Eerst was hij vijf jaar schooldirecteur in Lusambo-Centre, en van het begin af aan deed hij alles zeer nauwkeurig en perfect. Hij kreeg er dan ook de bijnaam “Le Sérieux”, en dat zou hij zo blijven doen. Misschien daarom dat hij daarna 11 jaar lang in de Normaalschool van Kabinda blijft, eerst als directeur en toen het tijd werd om zijn plaats af te staan aan een Congolees priester als leraar en econoom. Die functie combineerde hij de laatste jaren ook met deze van Viceprovinciaal.

In 1970 wordt Urbain dan pastoor in Lusambo-centre, en van 1976 tot 1978 in Kabinda Saint-Martin. Daarna begon dan weer een heel nieuwe periode want zeven jaar lang was hij diocesaan coördinator van de katholieke scholen. Het was een delicaat werk na die enkele jaren dat het onderwijs genationaliseerd was, maar het lag hem. Hij installeerde zijn bureel in de vroegere huiskapel van de bisschop. Van achter zijn bureau, waarop enkel een potlood en een blad papier lag, ontving hij er honderden directeurs en leerkrachten. Hij luisterde aandachtig en trachtte meteen het probleem op te lossen, geen half werk, niets op de lange baan schuiven, maar meteen orde op zaken, en achteraf geen commentaar of geroddel en geen rondslingerende dossiers.

Urbain straalde rust en vertrouwen uit. Hij aanvaardde de talenten die de Heer hem toevertrouwde en ging ermee aan de slag, zonder omhaal van woorden, zonder bijbedoelingen, want zoals in het boek Wijsheid geschreven staat, de ware achting bereikt men door inzicht in Gods bedoeling en door een voorbeeldig leven. Zijn rechtlijnigheid en werkkracht brachten meer klaarheid in de vele meanders van het labyrint dat het onderwijs was toen hij er coördinator van werd.

Na die zeven jaar vertrok hij dan naar een verafgelegen missiepost met het talent van pastoor van te lande. Eerst een jaar in Cyungu en dan 8 jaar in Kalonda Sainte-Thérèse. Daar ontpopt hij zich tot de grote wegenwerker. Hij leidt er de werken voor het aanleggen van een kilometerlange dijk door het moeras. De plannen ervoor lagen meer dan dertig jaar te wachten in een schuif, want niemand zag er doen aan. Urbain begon eraan omdat de bisschop het vroeg, en omdat die dijk de mensen zoveel zou helpen. Toch blijft voor Urbain de catechese zijn belangrijkste zorg. Spreken over Jezus, over de Kerk en de sacramenten, bij de kinderen, de jongeren, hun ouders. En dat alles moest heel precies zijn.

Op de duur vermoeien de lange reizen hem te veel en in 1993 wordt hij in Cilomba benoemd, meer in de bewoonde wereld. Hij blijft er nog negen jaar tot zijn gezondheid een deuk krijgt en hij naar België moet terugkeren. Maar ook daar gaat hij onmiddellijk aan de slag en hij wordt aalmoezenier van het WZC ‘Huize Zonnelied’ in Ieper, tot hij in 2010 ook daar om gezondheidsredenen ontslag moet nemen. Van dan af blijft hij op rust in het missiehuis van Torhout.
Leven is weven en stervend zijn stuk afgeven. Het boek Wijsheid zegt: “Uiteindelijk zal de Heer opstaan en ieder mens geven naar zijn verdienste”. Alleen God kan dat. Veel of niet veel, maar wat Urbain kreeg om te beheren: een school, een onderwijsnet, de kathedraalparochie, een binnenmissie… hij deed eenvoudigweg wat moest gedaan worden. Men kon erop vertrouwen. Trouw aan zijn roeping en met diepe eerbied voor ieder mens. Een kleine week na zijn 90ste verjaardag keerde hij naar de gever van het leven terug. Daar mag hij nu genieten bij zijn Heer die hij heel zijn leven zo trouw gediend heeft.

Jef LAEVENS