Pater Paul Zwaenepoel

 

Geboren te Assebroek op 07.01.1924

Religieuze geloften op 08.09.1942

Priester gewijd op 01.08.1948

Missionaris in de Filipijnen van 1949 tot 1987

Overleden te Brugge op 17.03.2017

 

 

Paul was het tweede kind uit een zeer christelijk gezin met drie jongens en een meisje in Assebroek. Na zijn humaniora in het Sint-Lodewijkscollege van Brugge trok hij op 17-jarige leeftijd naar het noviciaat van Scheut, en volgde er de klassieke opleiding tot priester. Zo kon hij reeds in 1949 vertrekken naar zijn missie in de Filipijnen. Veel jonge Scheutisten konden hun droom waarmaken door te voet of te paard of per prauw de afgelegen gebieden in te trekken en er pionierswerk te verrichten in doodarme streken. Het leven van Paul stond vooral in het teken van vorming en opleiding van jonge mensen. Onderwijs was zijn passie. Van 1949 tot 1964 was hij in verschillende scholen werkzaam, in Noord-Luzon, Baguio, Tagudin, Bayombong en dan opnieuw in Baguio. In 1964 werd hij er de tweede president van de toen nog jonge Saint Louis University en bleef dat tot 1976.

De opvoeding waarvoor Paul zich inzette moest kwaliteitsvol zijn. Hij besteedde al zijn tijd en talenten in de opbouw en uitbouw van een kwalitatief hoogstaande universiteit. In die jaren was dat niet vanzelfsprekend in een arme streek als de Cordilleras van Noord Luzon. De financiële middelen waren er niet om een degelijke infrastructuur op te zetten en bekwame leerkrachten aan te trekken. Maar dat was zonder de waard, Paul Zwaenepoel, gerekend. Hij bezat immers ook uitzonderlijke talenten voor management en uitbouw van een volwaardige universiteit. Hij schuimde West-Europa af, vooral Duitsland, Nederland en Vlaanderen, voor financiële en academische steun voor de jonge universiteit. Gebouwen werden opgericht en een string van faculteiten kwamen tot stand: humane wetenschappen, natuurwetenschappen, engineering en architectuur, een medische school en een verpleegopleiding, handel en boekhoudkunde, rechten, en vooral de faculteit van pedagogie om de scholen over de Cordilleras verspreid van goede leerkrachten te voorzien.

Tezelfdertijd werkte Paul ook aan zijn eigen verdere kwalificaties als opvoeder. In 1974 behaalde hij een doctoraat in pedagogische wetenschappen aan de KU Leuven, juist alsof dat maar een tussendoortje was. Zijn werkkracht was immers enorm.

Toen hij in 1976 de Saint Louis University verliet is hij nog vele jaren actief geweest aan de Universiteit van Santo Tomas in Manila als decaan van de ‘Graduate School’. Hij was ook de stichter en eerste voorzitter van de ACUP (Association of Catholic Universities of the Philippines). Hij werd een belangrijke en erg gewaardeerde figuur in het Filipijnse Onderwijs. Verschillende hogere onderscheidingen vielen hem te beurt. Hij was letterlijk een zeer groot en gewichtig man. Iemand beschreef hem als ‘a big man with a big vision, an action man’.

Na zijn actieve leven als missionaris kwam hij in 1987 op rust in ons Missiehuis in Torhout. Maar hij bleef actief en zeer verbonden met de Filipijnen. Hij schreef een resem van artikelen, vooral met focus op onderwijs. Hij onderhield een nauwe band met de vele Filipino’s hier in Vlaanderen. Een tiental jaar geleden verhuisde hij naar de Garenmarkt in Brugge om er rustig te genieten van zijn oude dag. De laatste maanden ging zijn gezondheid gestadig achteruit tot hij in het ziekenhuis belandde en zachtjes van ons heengegaan is. Zijn hart heeft het begeven maar hij zal nu voortleven in de harten van veel Filipino’s. Hijzelf is thuisgekomen waar wij allen eens willen zijn: thuis bij God de Vader.

Paul VAN PARIJS