Vrienden van Kankalafoto kankala

 

Het project biedt opvang, verzorging, begeleiding en onderwijs aan straatkinderen en jongeren, die lijden onder armoede, uitsluiting en geweld in de Kasaï (Congo).

Lees hier over enkele activiteiten van afgelopen jaar:

2018 Nieuwsbrief Kerstmis

 

U kunt dit project steunen door een gift op de bankrekening van S.O.S. Scheut-Ontwikkelings-Samenwerking-Brussel:

IBAN:BE82 0000 9019 7468
BIC: BPOTBEB1

Kenmerk: project 02 243 023

 

 

Waterprojecten Congo

Waterprojecten Congo 1Dorpen in Bas-Congo met water uit de bergen voorzien

De streek Kai Mbaku is zeer bergachtig met hoger gelegen waterbronnen. Water van goede kwaliteit is er overvloedig aanwezig. Vermits de bronnen hoger liggen dan de dorpen is het mogelijk zonder veel moeite met behulp van Pvc-buizen water naar de dorpen te laten vloeien. Sinds Louis Bols met lokale medewerkers aan dit project begonnen is konden 36 dorpen continu met fris water verzorgd worden. Negen andere dorpen zouden ook geholpen moeten worden. Maar het ontbreekt aan de nodige financiële middelen om de buizen aan te schaffen, die het water van de bergen naar de dorpen leiden. Daarom en ze via S.O.S.-Scheut-Ontwikkelings-Samenwerking een beroep op u.Waterprojecten Congo kind

 

 

 

Korte voorstelling van het project

Het eerste doel van het project is het uiteraard de dorpelingen met fris water te voorzien en aan een primaire menselijke behoefte te beantwoorden. Dit verbetert de levenskwaliteit en is een onmisbare bijdrage voor de gezondheid van ieder. Daarnaast wil het project ook mensen steunen verantwoording te dragen, samen te werken aan de vooruitgang van de hele dorpsgemeenschap. Zo wordt de hulp en medewerking van velen gevraagd.
Dorpelingen kappen zelf -vanaf de waterbronnen tot het dorp- een weg door het bos. Op deze weg soms 2 kilometers lang, wordt er vervolgens een diepe greppel gegraven voor de Pvc-buizen. Tevens zorgen ze ook voor het bouwmateriaal (rotsblokken, grind en zand) die nodig zijn voor het metselwerk aan de bron en in het dorp.
Als de werkzaamheden klaar zijn en het water vloeit moet de vergaarbak regelmatig gekuist worden. Al deze werken gebeuren zonder enige betaling. Zo groeien mensen in zorg dragen voor elkaar.
Het overtollige water in de dorpen kan te pas komen voor het aanleggen van moestuintjes.


U kunt dit project steunen door een gift op de bankrekening van S.O.S. Scheut-Ontwikkelings-Samenwerking-Brussel:

IBAN:BE82 0000 9019 7468
BIC: BPOTBEB1

Kenmerk: project 18 243 001